srijeda, 19 septembar 2018 13:02

Delegacija Skupštine na Konferenciji o omladinskim politikama i participaciji mladih

Skoplje, 20. i 21. septembar 2018. godine

Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu: Momčilo Martinović, Bogdan Fatić i Danijel Živković, učestvovaće na Konferenciji na visokom nivou, pod nazivom: „Premošćavanje jaza između omladinske politike, učešća mladih i parlamentaraca u državama Zapadnog Balkana“.

Konferenciju organizuju Evropska komisija i Evropski parlament, a ista će se održati u Sobranju Republike Makedonije, 20 i 21. septembra 2018. godine.