srijeda, 12 septembar 2018 19:37

Delegacija Skupštine Crne Gore boravila u studijskoj posjeti Sejmu Republike Poljske

Varšava, 11. i 12. septembar 

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, poslanik Željko Aprcović, član Odbora, poslanik Radule Novović, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević, kao i Služba Odbora, boravili su u dvodnevnoj studijskoj posjeti Donjem domu Parlamenta Republike Poljske.

Prvog dana posjete, delegacija je bila u prilici da se od strane predstavnika Biroa za međunarodne poslove i Biroa za analize upozna sa njihovim načinom rada. Tema ovih sastanaka bila je fokusirana na iskustva  i izazove Parlamenta Poljske u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Takođe, bilo je riječi i o stručnoj pomoći poslanicima, u vidu izrade i davanja mišljenja na razne akte koje razmatra i donosi ovaj dom. 

Prvi dan boravka u Sejmu obilježio je i sastanak delegacije sa predsjednikom Odbora za pravdu i ljudska prava, Stanislawom Piotrowićem, prilikom čega su predsjednici dva odbora razgovarali o reformi pravosuđa, načinu izbora članova Sudskog i Tužilačkog savjeta, kao i o cjelokupnom sistemu organizacije u toj važnoj oblasti.

Drugi dan posjete obilježili su sastanci sa Arkadiuszom Czartoryskim, predsjednikom Odbora za upravu i unutrašnje poslove i Andrzejem Maciejewskim, predsjednikom Odbora za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku. Na odvojenim sastancima, u fokusu razgovora bile su teme koje su se odnosile na rad i organizaciju državne uprave, sa posebnim osvrtom na ulogu i rad policije,  kao i teritorijalnu organizaciju dviju država i modele finansiranja jedinica lokalne samouprave. 

Tokom studijske posjete zakonodavnom domu Republike Poljske, upriličen je sastanak  generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, Aleksandra Jovićevića sa generalnom sekretarkom Sejma, Agniezskom Kaczmarskom, a sagovornici su razgovarali o organizaciji i nadležnostima kancelarija kojima rukovode. 

Takođe, delegacija se sastala i sa Grzegorzom Matusiakom, predsjednikom poljsko-crnogorske parlamentarne grupe i Janom Dziedzakom, zamjenikom predsjednika Odbora za evropske poslove.

Na kraju studijske posjete u Ministarstvu pravde Republike Poljske, održan je sastanak sa zamjenikom ministra pravde, Lukaszom Piebiakom. 

Posjeta je organizovana u cilju razmjene iskustava i osnaživanja saradnje između radnih tijela Sejma Republike Poljske i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, koji imaju zajedničke nadležnosti, kao i poboljšanja znanja i prakse Sekretarijata Odbora.