srijeda, 06 jun 2018 15:22

Poslanik Skupštine Crne Gore u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke

Poslanik Aleksandar Damjanović boraviće 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke.

Posjetu organizuje Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost koji implementira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Regionalna saradnja i jačanje kapaciteta parlamentaraca jugoistočne Evrope na teme energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i zaštite klime“ za predstavnike parlamenata šest zemalja Zapadnog Balkana.

Posjeta ima za cilj razmjenu iskustava i održavanje sastanaka delegacije sa poslanicima njemačkog Parlamenta, Bundestaga i predstavnicima Bundesraga, koji u svom parlamentarnom radu zastupaju sprovođenje politika u oblastima energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i zaštite klime.

Tokom sastanaka razgovaraće se o radu Federalnog savjeta Njemačke i načinu na koji njemački parlamentarci zastupaju sprovođenje gore pomenutih politika. Poslanici zemalja Zapadnog Balkana imaće priliku da se sretnu sa predstavnicima neprofitnih „think tank“ organizacija, osnovanih od strane nekadašnjih parlamentaraca, a koje su aktivne na polju održive upotrebe energije, kao sto su: Grupa za energetski nadzor (EGW) i Agora Energiewende. Program obuhvata i posjetu EUREF kampusu, koji svojim radom promoviše sprovođenje energetske tranzicije u Njemačkoj, tkz. Energiewende, a ujedno predstavlja primjer dobre prakse na temu „Pametni gradovi - Smart City“.