srijeda, 22 novembar 2017 07:41

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na seminaru za mlade političke lidere, održanom u Evropskom parlamentu

Mladi parlamentarci Zapadnog Balkana razmijenili mišljenja o učešću mladih u politici

Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu: Nikola Rakočević, Miloš Nikolić, Danijel Živković i mr Mihailo Anđušić učestvovala je na seminaru „Smanjivanje jaza između politike mladih, učešća mladih i poslanika Zapadnog Balkana“, koji su organizovali Evropski parlament i Evropska komiisija. Seminar, održan 20. i 21. novembra 2017. godine u Briselu, okupio je mlade poslanike iz Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova, Srbije i Crne Gore, kao i predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih.

Tokom seminara, kroz izlaganja panelista, kao i u sadržajnim diskusijama, otvorena su brojna značajna pitanja koja se odnose na aktivno učešće mladih u političkim procesima. Posebno je akcentovana uloga mladih poslanika u motivisanju mladih ljudi da se uključe u politiku i daju svoj doprinos u procesu donošenja odluka. Upućeno je i na potrebu održavanja dobre saradnje sa civilnim sektorom, koji ima važnu ulogu u podizanju odgovornosti vlasti, kao i podizanju svijesti mladih ljudi. Istaknut je značaj kvalitetnog obrazovanja mladih, razmjene studenata, kao i intership programa u institucijama. Takođe, ukazano je da nove tehnologije i društvene mreže omogućavaju lakše uključivanje mladih u politiku, a takođe doprinose većoj vidljivosti i promociji politika mladih.

Drugog dana seminara, poslanik Skupštine Crne Gore Nikola Rakočević imao je izlaganje na panel diskusiji „Zašto je „smanjivanje jaza“ između parlamentaraca i organizacija mladih važno i kako unaprijediti agendu politika mladih?“ Poslanik Rakočević je govorio o percepciji politike od strane mladih ljudi i načinima na koje političari mogu uticati na promjenu ove percepcije i poboljšati odnos mladih prema politici. Istakao je da je nepovjerenje mladih ljudi u političare ključni razlog za njihovu nedovoljnu zainteresovanost za politiku, te da treba težiti što većem uključivanju mladih u proces donošenja odluka. On je ukazao na potrebu stvaranja nove vizije prosperiteta mladih na Zapadnom Balkanu, ocjenjujući da snažna, ujedinjena Evropa nema alternativu.

U posljednjem dijelu seminara, mladi poslanici su imali priliku da prisustvuju zajedničkom sastanku sa Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojem su se čuli stavovi poslanika Zapadnog Balkana o procesu integracije i razmotrile perspektive EU integracije i procesa pristupanja.

Učesnici seminara su pokazali snažnu podršku Berlinskom procesu, ocjenjujući da isti značajno pomaže povezivanju regiona, a takođe su pokazali spremnost za dodatno unapređenje regionalne saradnje u narednom periodu.