četvrtak, 28 septembar 2017 14:56

Poslanici Skupštine Crne Gore učestvuju na međuparlamentarnoj konferenciji „Nezavisna i savremena javna uprava u EU i zemljama proširenja“

Poslanici Skupštine Crne Gore: Željko Aprcović, predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije, Marija Ćatović, članica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Mihailo Anđušić, član Odbora za evropske integracije i Jovanka Laličić, članica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovaće u petak, 29. septembra 2017. godine na međuparlamentarnoj konferenciji „Nezavisna i savremena javna uprava u EU i zemljama proširenja u EU i zemljama proširenja“, koja se održava u okviru Programa Evropskog parlamenta za podršku zemljama proširenja za 2017. godinu.

Konferencija će biti održana u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), u Danilovgradu, sa početkom u 9 sati.

Konferenciju organizuje Evropski parlament u saradnji sa Skupštinom Crne Gore i Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA).

Pored poslanika Skupštine Crne Gore, na konferenciji će učestvovati i članovi i članice Evropskog parlamenta, kao i predstavnici parlamenata pretpristupnih zemalja, odnosno parlamentarnih odbora koji se bave strukturnim reformama i javnom upravom, predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Evropske komisije, i predstavnici međunarodnih organizacija (OECD/SIGMA, Regionalna incijativa za antikorupciju) i nevladinih organizacija – Transparency International.

Događaj je otvoren za predstavnike medija.