Plenarna sala, 15. i 16. april 2019. godine

Okrugli sto organizovan u okviru NDI Inicijative za jačanje parlamenata Zapadnog Balkana 

Zagreb, 6 - 8. novembar 

Strana 1 od 10