Beograd, 12 - 13. jul 2018. godine

Poslanik Aleksandar Damjanović boravio je 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke

Poslanik Aleksandar Damjanović boraviće 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke.

Beograd, 24. i 25. maj 2018. godine

Strana 1 od 6