Sjednica Ustavnog odbora biće održana u ponedjeljak, 22. oktobra 2018. godine, u Plenarnoj sali, sa početkom u 12:00 sati.

Interparlamentarna konferencija za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku, 11. i 12. oktobar 2018. godine

Sofija, 5. oktobar 2018. godine

Strana 1 od 8