Osma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini 26.6.2019.