ponedjeljak, 05 februar 2018 15:40

Parlamentarna skupština NATO

Pariz, 7 - 9. februar 2018. godineZajednički sastanak Komiteta za ekonomiju i bezbjednost sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)

Skupštinu Crne Gore predstavljao je zamjenik šefa Stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić

Skupštinu Crne Gore predstavlja zamjenik šefa Stalne delegacije u PS NATO Obrad Mišo Stanišić

četvrtak, 09 novembar 2017 11:33

Parlamentarna skupština NATO – završni dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvovali u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, koji je održan 7-9. novembra 2017. godine u Ljubljani, Slovenija

srijeda, 08 novembar 2017 17:02

Parlamentarna skupština NATO – drugi dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuju u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, 7-9. novembar 2017. godine, Ljubljana, Slovenija

utorak, 07 novembar 2017 17:40

Parlamentarna skupština NATO – prvi dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuju u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, 7-9. novembar 2017. godine, Ljubljana, Slovenija

ponedjeljak, 06 novembar 2017 12:19

Parlamentarna skupština NATO

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO uzeće učešće u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, koji će biti realizovan u periodu 7-9. novembra 2017. godine, u Ljubljani u Republici Sloveniji

Strana 9 od 13