Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao je u radu  97. Rose Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO-a na temu: „Gruzija i region Crnog mora u novom geopolitičkom poretku“.

Gruzija, od 23 - 25. april 2018. godine - Obrad Mišo Stanišić, član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuje u radu  97. Rose Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO na temu: „Gruzija i region Crnog mora u novom geopolitičkom poretku“.

Batumi, od 23. do 25. aprila 2018. godine

Poslanik Stanišić učestvovao u radu sastanka

Stanišić u sjedištu NATO-a u Briselu

Strana 7 od 12