Nadgledanje parlamentarnih izbora, od 4. do 8. oktobra 2018. godine 

Nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, od 4. do 8. oktobra 2018. godine

petak, 14 septembar 2018 19:32

Parlamentarna skupština NATO - završni dan

Tokom posjete realizovan susret sa počasnim konzulom Crne Gore u Bakuu Vugarom Alijevim

Strana 5 od 13