petak, 30 jun 2017 15:14

Parlamentarna skupština NATO

Kijev, 3 - 5. jul 2017. godine, 95. Rose-Roth seminar PS NATO na temu „Ka bezbjednoj i stabilnoj Ukrajini i regionu Crnog mora“

Obrad Mišo Stanišić, član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO uzeće učešće u radu seminara

Parlamentarna skupština NATO u saradnji sa Parlamentom Ukrajine i uz podršku Vlade Švajcarske i NATO informaciono dokumentacionog Centra u Ukrajini, organizovaće 95. Rose-Roth seminar na temu „Put ka stabilnoj i bezbjednoj Ukrajini i regionu Crnog mora“ u periodu 3-5. jul 2017. godine, u Kijevu, u Ukrajini.

Skupu će ispred stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO prisustvovati član Obrad Mišo Stanišić.

Tokom 95. Rose-Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO biće obezbijeđen forum na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država i u okviru panela, vođena diskusija o unutrašnjim i spoljnim izazovima sa kojima se suočava Ukrajina, bezbjednosti u regionu Crnog mora, mogućnostima bliže ekonomske saradnje na ovom području, a ovom prilikom biće učinjen i osvrt na situaciju u Moldaviji.

Skup će, kako je predviđeno, okupiti više od 100 učesnika, parlamentaraca NATO zemalja članica i partnerskih država, predstavnika vlada i međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta, kao i predstavnika javnog mišljenja.