utorak, 13 jun 2017 17:46

Drugi dan posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj PS NATO Beogradu

Osnovni cilj posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Beogradu je informisanje učesnika - delegata Parlamentarne skupštine NATO, o nivou unutrašnjeg i vanjskog političkog razvoja Srbije, bezbjednosnim izazovima,  evropskim i evroatlantskim integracijama u zemljama Zapadnog Balkana i razvijanju foruma za razmjenu mišljenja.

Drugog radnog dana posjete, na sastanku sa prvim zamjenikom predsjednika Vlade Republike Srbije i Ministrom za vanjske poslove Ivicom Dačićem delegatima Parlamentarne skupštine u kontekstu panela o „Odnosima Srbije sa Evropskom unijom, Rusijom i Sjevernom Amerikom“  predstavljeni su prioriteti vanjske politike Republike Srbije, a poseban dio diskusije je bio posvećen pitanjima njene evropske budućnosti posmatrano kroz prizmu regiona, sa posebnim osvrtom na izazove sa kojima se Republika Srbija u procesu evropskih integracija suočava i mogućnostima za njihovo prevazilaženje. 

Nastavak posjete obilježio je susret sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije, šeficom Beogradske kancelarije Lidijom Marković i podregionalnim koordinatorom za Zapadni Balkan Peter Van der Auweraert-om, tokom kojeg je realizovana diskusija na temu: „Migracije i izbjeglička kriza u regionu i primijenjene mjere“ i razmjenjena mišljenja na temu migracija na regionalnom nivou, te aktuelnim pitanjima bezbjednosnog karaktera na području Zapadnog Balkana i šire. U kontekstu iznijete teme, učesnici posjete su iskazali interesovanje za izazove i prijetnje globalnog karaktera i mogućnosti iznalaženja rješenja za njihovu prevenciju, suzbijanje i rješavanje.

Završni dio drugog dana posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj, u okviru obilaska Centra za azilante u Krnjači, realizovan je sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nenadom Ivaniševićem, tokom kojeg su učesnici, delegati Parlamentarne skupštine NATO, na bazi neposrednog uvida, imali priliku upoznati se sa smještajnim kapacitetima i uslovima u kojima azilanti borave, i razviti diskusiju o aktuelnim pitanjima i problemima.

Šef stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO, Branimir Gvozdenović i član, Obrad Mišo Stanišić, učestvuju u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO.