ponedjeljak, 12 jun 2017 18:21

Prvi dan posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj PS NATO Beogradu

Branimir Gvozdenović, šef stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO i Obrad Mišo Stanišić, član učestvuju u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO, Beogradu.

Početak posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Beogradu, Republici Srbiji, obilježio je Okrugli sto predstavnika država članica NATO i ambasadora tokom kojeg je realizovana interaktivna diskusija delegata Parlamentarne skupštine NATO sa amabasadorima zemalja članica Sjeverno atlantske Alijanse. Ovaj sastanak organizovala je Ambasada Grčke u svojstvu kontakt ambasade za saradnju Srbije sa NATO.

Nakon toga je u sjedištu Narodne skupštine Republike Srbije uslijedio je sastanak delegata Parlamentarne skupštine NATO sa Veroljubom Arsićem, zamjenikom predsjednice Parlamenta, praćen susretom sa članovima Odbora za finansije, državni budžet i javnu potrošnju, Odbora za ekonomiju, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Tokom navedenih sastanaka gostima su predstavljeni najznačaniji rezultati najvišeg zakonodavnog doma Republike Srbije i aktivnosti planirane za predstojeći period, kako na zakonodavnom planu tako i u ostvarivanju njegove nadzorne uloge. Tokom diskusije sa članovima odbora Narodne skupštine Republike Srbije, učesnici sastanka su posebno istakli interesovanje za pitanja ekonomskog karaktera, regionalnog razvoja, energetike i odbrane sa posebnim osvrtom na rezultate postignute u navedenim oblastima, izazove sa kojima se suočavaju i iznalaženje modela za njihovo prevazilaženje.

Uslijedio je susret delegata Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj sa rezidentnim predstavnikom Međunarodnog Monetarnog Fonda  Sebastianom Sosom i diskusija na temu „Perspektive ekonomske situacije u Srbiji i ekonomski profil regiona“, tokom koje su gosti istakli interesovanje za aktuelna pitanjima iz domena monetarne politike Republike Srbije i ispunjavanja obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Osnovni cilj posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Beogradu predstavlja informisanje učesnika, delegata Parlamentarne skupštine NATO, sa nivoom unutrašnjeg i vanjskog političkoj razvoja Srbije, bezbjednosnih izazova, nivoa evropskih i evroatlantskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana i razvijanje foruma za razmjenu mišljenja s tim u vezi.

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO se nastavlja sutra.