nedjelja, 02 april 2017 10:51

Proljećni sastanak Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO

Početak rada Proljećnjeg sastanka Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO obilježio je sastanak sekretara delegacija, tokom kojeg su razmotrena organizaciono tehnička pitanja susreta, predstavljene teme koje će biti predmet razmatranja i dinamika rada predstojećeg skupa.

Rad sjednice Stalnog komiteta otpočeo je razmatranjem i izjašnjenjem o Sažetku izvještaja sa sjednice održane 20. novembra 2016. godine, tokom 62. Godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO u Istambulu. Uslijedilo je razmatranje Komentara generalnog sekretara NATO-a i predsjednika Sjevernoatlantskog savjeta Jans Stoltenberga na preporuke u oblasti politike koje je Parlamentarna skupština NATO-a usvojila 2016. godine.

U nastavku rada sjednice, članovi Komiteta su razmotrili Nacrt deklaracije: „Podrška evroatlantskim integracijama Gruzije“, koju je predstavila potpredsjednica Parlamentarne skupštine NATO-a Rasa Juknivičine iz Litvanije. Predsjednik Parlamentarne skupštine NATO Paolo Ali je predstavio dokument koji najavljuje predstojeće aktivnosti Skupštine, u kom su naznačeni prioriteti u radu.

Razmotren je Nacrt izvještaja na temu „Rodna pitanja u Parlamentarnoj skupštini NATO“, koji je predstavila bivša potpredsjednica Parlamentarne skupštine NATO-a Angelin Ajsink iz Holandije a uslijedilo je obraćanje zamjenika direktora Istraživačkog instituta u Njemačkom savjetu za vanjske odnose, dr Kristijana Melinga, na temu „Podjela tereta u Savezu“, praćeno diskusijom učesnika sjednice.

Dio sastanka bio je posvećen pitanju prava delegacija pri Parlamentarnoj skupštini država koje nisu članice NATO, a potom je učesnicima sastanka predstavljen dokument pod nazivom: „Potvrđivanje pristupanja Crne Gore NATO i naredni koraci ka članstvu“, predstavljen dosadašnji tok ovog procesa i predstojeći koraci.

Članovi Stalnog komiteta posvetili su  pažnju finansijskim dokumentima i to: Izvještaju revizije finansijskih iskaza PS NATO-a i Fonda PS NATO-a za nepredviđene izdatke za 2016. godinu zaključno sa 31. decembrom koji je sa ažuriranim podacima predstavila predsjednica Međunarodnog odbora revizora za NATO Lin Saks, a uslijedila je rasprava na temu „Finansijska odgovornost i transparentnost u NATO-u“.

Učesnici sastanka su diskutovali i o Izvještaju generalnog sekretara o finansijskim iskazima za 2016. godinu, Izvještaju blagajnika sa predlogom za raspodjelu viška sredstava iz 2016.godine i tekuće finansijske godine, Pismu predstavljanja uprave u vezi sa finansijskim iskazima za 2016.  godinu zaključno sa 31. decembrom, Izjavi o internoj kontroli, Finansijskim iskazima nad kojima je izvršena revizija za 2016. godinu zaključno sa 31. decembrom i Godišnjem izvještaju Fonda PS NATO za nepredviđene izdatke za 2016. godinu po nazivom: „Finansijski iskazi nad kojima je izvršena revizija“.

Uslijedio je dio sastanka Stalnog komiteta posvećen organizaciono tehničkim pitanjima budućih zasijedanja i sjednica Parlamentarne skupštine NATO, sa posebnim osvrtom na predstojeće Proljećno i Godišnje zasijedanje te razmatranje aktuelnih pitanja s tim u vezi.

Na Proljećnom sastanku Stalnog komiteta delegaciju Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO činili su Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu. Domaćin susreta  je bila Stalna delegacija Njemačke u PS NATO na čelu sa šefom Dr Karl A.Lamersom.

Sastanku Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO prisustvuju članovi delegacija zemalja članica NATO a Crnoj Gori je, uvažavajući aktuelni trenutak u procesu evroatlantskih integracija, za ovu priliku upućen poziv za učešće u njegovom radu.

Proljećni sastanak Stalnog komiteta je završen danas.