četvrtak, 23 mart 2017 13:58

Drugi dan 94. Rose Roth seminara i Seminara Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok

Tema: „Zapadni Balkan - tranzicijski izazovi, evropske težnje i povezanost sa MENA regionom“

Drugog dana Seminara, u okviru treće sesije na temu: „Agenda reformi i politička situacija u Bosni i Hercegovini“ učesnicima skupa su se u okviru prvog panela na temu „Unutrašnje i spoljne perspektive“, kojim je moderirao predsjedavajući Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Vitalino Canas iz Portugala, izlaganjem predstavili: zamjenik Šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno o „Evropskoj agendi reformi Bosne i Hercegovine“ a potom i nezavisni politički analitičar Srećko Latal na temu: „Složenost međuetničkih odnosa u Bosni i Hercegovini“. Uslijedila je rasprava učesnika tokom koje je bilo riječi o reformskim aktivnostima preduzetim u Bosni i Hercegovine u proteklom periodu i planovima za predstojeći period, uz poseban osvrt na pitanja kompleksnosti političke situacije na ovom području kao i složenosti međuetničkih odnosa.

Nastavak skupa obilježila je diskusija na temu „Iz perspektive Bosne i Hercegovine“, kojom je moderirao član Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u PS NATO Asim Sarajlić, a izlaganje su za ovu priliku imali predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, zatim predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak. Tokom rasprave koja je uslijedila, panelisti su istakli da u Bosni i Hercegovini postoji jedinstven stav i saglasnost po pitanju Akcionog plana za članstvo (MAP) dok je pitanje članstva u Sjeverno atlantskoj Alijasni, u ovoj fazi, otvoreno, a diskusija je ovom prilikom išla i u pravcu prepoznavanja važnosti rješavanja pitanja uknjižbe vojne imovine kao i jačanja regionalne saradnje na političkom, ekonomskom, infrastrukturnom, društvenom i drugom planu.

Uslijedila je četvrta sesija na temu: „Apostrofiranje glavnih političkih pitanja na Zapadnom Balkanu“, kojom je moderirao izvjestilac Potkomiteta o NATO partnerstvima Parlamentarne skupštine NATO Julio Miranda Calha iz Portugala a izlaganje su za ovu priliku imali predstavnica Centralno evropskog Odjeljenja, OSW iz Varšave Marta Szpala o „Odnosima Beograda i Prištine“, a potom ekspert, predstavnik Centra za Jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu o: „Događajima u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji“.

Potom se učesnicima Zajedničkog 94. Rose Roth Seminara i Seminara Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok Parlamentarne skupštine NATO izlaganjem obratio predsjednik Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju iz Mađarske Ambasador Istvan Gyarmati na temu: „Uključenost trećih sila u politička dešavanja na Zapadnom Balkanu“.

Trećeg dana Zajedničkog seminara uslijedila je sesija tokom koje se u kontekstu teme: „Nestabilnost u MENA regionu i na Zapadnom Balkanu“, uz moderaciju predsjedavajućeg Komiteta za ekonomiju i bezbjednost Faik Oztraka iz Turske, učesnicima skupa uvodnim riječima obratio predsjednik Parlamentarne skupštine NATO Paolo Alli.

Uslijedila je prezentacija šefa italijanske parlamentarne Delegacije u PS NATO i izvjestioca Grupe za Mediteran i Bliski istok Andrea Manciulli-ja koji je predstavio Izvještaj Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok na temu „Terorističke prijetnje Evropi i Balkanu“.

U nastavku rada Seminara, učesnicima skupa po temi: „Izazovi sa juga“ izlaganjem su se obratili viši politički analitičar za vanjske poslove Evropske unije na Institutu evropskih politika za otvoreno društvo Srđan Cvijić na temu: „Migracije i izbjeglice“ a potom zamjenik predsjednika Savjeta predstavnika Iraka na temu: „Situacija u Iraku“. Tokom diskusije koja je uslijedila delegati su učinili osvrt na migraciona kretanja posljednjih godina i promjenu demografske slike s tim u vezi sa posebnim osvrtom na aktuelna dešavanja u ovoj oblasti i očekivanja za predstojeći period.

Nastavak rada Seminara, kojim je moderirao predsjedavajući Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO Menno Knip iz Holandije, obilježila je diskusija po temi: “Implikacije na Zapadni Balkan - terorizam i radikalizam“ tokom kojeg se delegatima obratio ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, a uslijedila su izlaganja više saradnice u Savjetu za politiku demokratizacije na temu „Inicijative za sprečavanje nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi“ Valery Perry, a potom profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlada Azinovića na temu: „Sadašnji status u pogledu stranih terorističkih boraca iz Evrope/Povratnici iz zaraćenih zona/Domaći terorizam“.

Ovaj skup je realizovan u saradnji Parlamentarne skupštine NATO i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz učešće približno 100 učesnika, i to parlamentaraca iz NATO i partnerskih država, visokih zvaničnika u najznačajnijem dijelu iz zemlje domaćina i predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta i predstavnika javnog mišljenja.

Zajednički seminar je imao za cilj obezbjeđenje foruma za diskusiju na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država, kao i pružanje učesnicima aktuelnih informacija iz predmetne oblasti.

Stalnu Delegaciju Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO tokom Zajedničkog 94.Rose Roth Seminara i Seminara Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok predstavljao je Obrad Mišo Stanišić.

Seminar danas završava rad.