nedjelja, 13 oktobar 2019 18:00

65. godišnje zasijedanje PS NATO-a

Drugog i trećeg dana zasijedanja održano više sastanaka komiteta

Sjednicu Komiteta za odbranu i bezbjednost pozdravnim riječima otvorio je predsjedavajući Michael R. Turner iz Sjedinjenih Američkih Država, a učesnicima se potom prezentacijom obratio maršal vazduhoplovnih snaga Stuart Peach, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, na temu: „70 godina NATO – Aktuelne prijetnje i bezbjednosni izazovi, pripreme za budućnost“. Učesnicima sastanka, delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a, prezentacijom se potom obratio profesor Michael Clarke, predstavnik Kraljevskog instituta za ujedinjene usluge (RUSI), izlaganjem na temu: „Odbrambeni prioriteti Ujedinjenog Kraljevstva“.

Uslijedila je rasprava u okviru okruglog stola na temu: „Izazovi nakon INF-a: nuklearno odvraćanje i kontrola oružja u novom strateškom okruženju“, kojom prilikom su se učesnicima sastanka obratili Bruno Tertrais, zamjenik direktora Fondacije za strateška istraživanja, i Tom Plant, direktor, „Širenje i nuklearna politika“, predstavnik Kraljevskog insituta za ujedinjene usluge.

U nastavku rada sjednice, delegatima su predstavljene aktivnosti Pododbora za buduće bezbjednosne i odbrambene sposobnosti, kao i Pododbora za transatlantsku odbranu i bezbjednosnu saradnju, a uslijedila je prezentacija koju je imao Michael Singh, generalni direktor i viši saradnik na Institutu za politiku Bliskog Istoka iz Vašingtonu na temu o „Iranskom regionalnom i globalnom izazovu: Obnavljanju multilateralne strategije prema Iranu“.

Potom je razmotren Nacrt opšteg izvještaja na temu „Nova era za nuklearne jedinice: Zastrašivanja? Modernizacija, kontrola oružja i savezničke nuklearne snage“, Joseph A. Day-a iz Kanade, generalnog izvjestioca, te izmjene i dopune Nacrta rezolucije na temu „Podržavanje savezničkih snaga i napori međunarodnih partnera u Avganistanu“, imenovanog generalnog izvjestioca.

Tokom rasprave o Nacrtu opšteg izvještaja „Nova era za nuklearne jedinice: Zastrašivanja? Modernizacija, kontrola oružja i savezničke nuklearne snage“, Joseph A. Day-a, je konsatovano da tekst preispituje brzo promjenjivo okruženje nuklearnog naoružanja i njegov uticaj na napore neproliferacije, sažima ključne izazove s kojima su suočene NATO nuklearne sile, i predstavlja šira nuklearna pozicija Saveza. Uočena je i stalna predanost Saveza širim naporima kontrole naoružanja, i ukazano na nove pojave koje bi mogle biti destabilizirajuće za međunarodni mir i bezbjednost s tim u vezi, posebno u evroatlantskom području.

Uslijedilo je okrugli sto na temu: „Bezbjednost Sjevernog Atlantika“, a potom razmatranje Nacrta izvještaja Potkomiteta za prekoatlantsku, odbrambenu i bezbjednosnu saradnju na temu „Razvoj bezbjednosti na sjevernom Atlantiku“, izvjestioca Nikola Soames-a, iz Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom rasprave delegata o ovom tekstu izvještaja konstatovano je da se NATO odbrambeno stajalište i odvraćanje temelje na savezničkoj slobodi kretanja u Sjevernom Atlantiku, te da je obezbjeđenje sigurnosti na ovom području od vitalnog značaja za Sjevernoatlantsku alijansu. Savez, kako je istaknuto, posebno uvažavajući značaj iznijetog pitanja, bezbjednost na području Sjevernog Atlantika vraća u strateški fokus i iznalazi konkretne korake koje bi mogao preduzeti u svrhu daljih napora u pravcu pružanja odlučnih odgovora na prijetnje i obezbjeđenje sigurnosti u ovom području.

Učesnicima sjednice u nastavku rada obratili su se Marcel Hallé, zamjenik načelnika Savezničke pomorske komande Northwood, na temu: „Odgovor NATO na nove izazove na području Sjevernog Atlantika“, a potom David Fawcett iz Australije, izlaganjem o: „Suzbijanju stranog uplitanja i špijunaže“, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju. 

Razmotren je Nacrt izvještaja Pododbora o budućnosti bezbjednosnih i odbrambenih sposobnosti na temu: „Vježbe NATO-a - evolucija i naučene lekcije“, izvjestiteljke Lare Martinho iz Portugala, koji je za ovu priliku prezentovao Utku Cakirozer iz Turske, potpredsjednik Komiteta.

Završnicu rada Komiteta za bezbjednost i odbranu obilježilo je razmatranje izmjena i dopuna Nacrta rezolucije: „NATO - Pojačavanje stanja u oblasti odbrane i odvraćanja“, generalnog izvjestioca Joseph A. Day-a iz Kanade.

U završnom dijelu sjednice Komiteta za odbranu i bezbjednost učesnicima sastanka su predstavljene predstojeće aktivnosti Pododbora za buduće sposobnosti bezbjednosti i odbrane, i Pododbora za saradnju u transatlantskoj odbrani i bezbjednosti.

Rad sastanka Komiteta za ekonomiju i bezbjednost pozdravnom rječju otvorio je predsjedavajući Ivans Klementjevs iz Letonije, a uslijedile su prezentacije dr Gabriel Siles-Brugge, vanrednog profesora na predmetu Javna politika sa Univerziteta Warwick, na temu: „Britanska trgovinska politika u jeku izlaska iz Evropske unije, uključujući buduće trgovinske odnose sa EU, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom“, a potom Bill Browdera, izvršnog direktora Hermitage Capital Management, o: „Efikasnosti međunarodnih sankcija - akt Magnitsky i Rusija“, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju učesnika.

Učesnicima sjednice se potom obratio Hugh Bayley, povjerenik i predstavnik Nezavisne komisije za efekte pomoći (ICAI) i bivši predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a, na temu: „Rad ICAI-a i razvojno-bezbjednosnih veza“, a uslijedila  je diskusija učesnika po temi.

Rad sjednice ovog Komiteta nastavljen je razmatranjem Nacrta izvještaja Pododbora za transatlantske ekonomske odnose na temu: „Sjevernoamerički i evropski pristup digitalnom tržištu i sajber bezbjednosti“, izvjestiteljke Jean-Marie Bockel iz Francuske, koji konstatuje da se svjetska ekonomija sve više oblikuje razvojem digitalnih tehnologija, čije se promjene ne odražavaju samo na sektor visoke tehnologije, već restrukturiraju gotovo sve industrije, uključujući tradicionalne sektore poput poljoprivrede, osnovne proizvodnje, maloprodajnih tržišta i prometa, a pristup ovoj kritičnoj tehnologiji se širi velikom brzinom. Tokom rasprave o tekstu, delegati su istakli da ovaj nacrt izvještaja istražuje skoriji razvoj digitalne ekonomije, kao i ekonomske i bezbjednosne izazove koje ona predstavlja sjevernoj Americi i Evropi, razmatra odgovore zemalja na iste, i pravi osvrt na specifične pojave u ovoj oblasti. U zaključnici rasprave, učesnici sjednice su zaključili da države suočene sa ekonomskom konkurencijom, pitanjem digitalne bezbjednosti i ekonomskim izazovima suparnika vođenih različitim političkim, socijalnim i međunarodnim ciljevima moraju sarađivati, posebno imajući u vidu zajedničke društvene vrijednosti, uključujući odbranu demokratskih normi i institucija, zaštitu ličnih prava i privatnosti te odbranu nacionalnih i kolektivnih bezbjednosnih interesa.

U nastavku rada sjednice, delegati Parlamentarne skupštine NATO diskutovali su o Nacrtu opšteg izvještaja na temu: „Ekonomske sankcije kao sredstvo vanjske politike“ koji je pripremila Christian Tybring-Gjedde iz Norveške, generalna izvjestiteljka, i Nacrtu izvještaja Pododbora za tranziciju i razvoj na temu: „Republika Sjeverna Makedonija: Političke promjene, pristupanje NATO-u i ekonomska tranzicija“, izvjestiteljke Ausrine Armonaite iz Litvanije.

U završnom dijelu sjednice učesnicima su predstavljene buduće aktivnosti Pododbora za tranziciju i razvoj i Pododbora za transatlantske ekonomske odnose.

U okviru sjednice Komiteta za nauku i tehnologiju, pozdravnom rječju delegatima se obratio potpredsjednik Kevan Jones iz Ujedinjenog Kraljevstva, a uslijedila je prezentacija Bryan Wellsa, Šefa naučnog osoblja NATO, STO Brisel o: „Prioritetima NATO-a u oblasti nauke i tehnologije“, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju.

Učesnici sjednice potom su razmotrili Nacrt izvještaja Pododbora za tehnološka kretanja i bezbjednosnu vještačku inteligenciju: Implikacije za oružane snage NATO“ izvjestioca Matej Tonina iz Slovenije, a potom Nacrt specijalnog izvještaja na temu: „NATO protivpodmorničko ratovanje: obnova sposobnosti, priprema za budućnost“ Leone Alleslev, specijalne izvjestiteljke iz Kanade, koji je za ovu priliku  predstavio Njall Trausti Fridbertsson iz Islanda, potpredsjednik Komiteta za nauku i tehnologiju.

Uslijedila je panel diskusija o: „Prevazilaženju razlika između naučno-tehnoloških i operatorskih usluga: pomorska perspektiva“, koju je izlaganjem otvorio James Henry Bergeron, politički savjetnik komandanta Savezničko pomorske komande iz Northwood-a, a izlaganje za ovu priliku imala je Catherine Warner, direktorica Centra za pomorska istraživanja i eksperimente (CMRE), predstavnica NATO organizacije za nauku i tehnologiju (STO), La Spezia, o: „Trenutnim prioritetima istraživanja i reformi NATO pomorskih istraživanja i eksperimentisanja“.

Nastavak rada sjednice Komiteta za nauku i tehnologiju obilježilo je razmatranje Nacrta opšteg izvještaja na temu: „NATO u sajber dobu: Jačanje bezbjednosti i odbrane, stabilizacija odvraćanja“, generalne izvjestiteljke Susan Davis iz Sjedinjenih Američkih Država, a potom i amandmana na ovaj dokument. Tokom rasprave je konstatovano da su, posmatrano iz dana u dan, sajber prijetnje na rastućoj skali, posebno imajući u vidu visok stepen povezanosti sfera ljudskog društva, te da NATO PS, posebno uvažavajući značaj iznijete teme, pitanju sajber bezbjednosti posvećuju značajnu pažnju, i pitanja odbrane od sajber napada i odvraćanja tretiraju na visokom nivou. Tokom rasprave učinjen je i osvrt na aktuelne NATO sajber strategije, politiku u ovoj oblasti i aktivnosti, a razmotrene su i političke preporuke za jačanje sajber bezbjednosti, odbrane i politike odvraćanja.

U završnici rada sjednice Komiteta učesnicima se izlaganjem po temi: „Klimatske promjene i bezbjednost“, obratio general u penziji Tom Middendorp, predsjedavajući Međunarodnog vojnog komiteta za klimu i bezbjednost (IMCCS) i Viši stručni saradnik Instituta Clingendael, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju delegata Parlamentarne skupštine NATO-a.

U zaključnom dijelu sjednice, delegatima su predstavljene buduće aktivnosti Odbora za nauku i tehnologiju i Pododbora za tehnološke trendove i bezbjednost.

Tokom sastanka Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti kojim je predsjedavala Joelle Garriaud-Maylam iz Francuske, predsjednica, delegatima se u okviru panela „70 godina NATO“ prezentacijom obratio Jamie Shea, profesor Strategije i bezbjednosti na Exeter univerzitetu i viši saradnik u organizaciji „Prijatelji Evrope“, na temu: „Stalna važnost NATO-a“, a potom je razmotren Nacrt opšteg izvještaja: „70 godina NATO-a: Ponovno potvrđivanje vrijednosti Saveza“ izvjestiteljke Ulle Schmidt iz Njemačke. Uslijedila je prezentacija Sanj Srikanthan-a, starijeg potpredsjednika organizacije „Evropa“ i izvršnog direktora Međunarodnog komiteta za spašavanja, koji je govorio o pitanju: „Okončanja izbjegličke krize u Evropi“, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju delegata, a potom je razmotren Specijalni izvještaj o: „Graničnoj bezbjednosti“, specijalnog izvjestioca Lord Jopling-a iz Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom rasprave o ovom izvještaju učesnici sastanka su konstatovali da je posljednjih nekoliko godina sposobnost zaštite vanjskih granica Evrope testirana vanrednim kretanjem ljudi koji bježe pred nasiljem i siromaštvom u dijelovima Afrike, Bliskog Istoka i Azije, te da je granična bezbjednost postala glavni prioritet mnogih saveznika, od Sjedinjenih Američkih Država do južne i srednje Evrope. Poseban osvrt ovom prilikom učesnici sastanka su učinili na analizu strategije upravljanja granicama u evroatlantskom području koja ima za cilj identifikaciju područja za bolju multilateralnu saradnju u sva tri područja granične bezbjednosti tj. na kopnu, moru i vazdušnim lukama. Nacrt izvještaja, takođe, analizira i pitanje postupka osiguranja vanjskih granica u kontekstu zatite ljudskih prava i građanskih sloboda.

Potom, učesnicima sjednice prezentacijom se obratio William Browder, generalni direktor Hermitage Capital Management-a na temu: „Korupcija i ljudska prava u Rusiji“, nakon kojeg je uslijedila diskusija delegata Parlamentarne skupštine NATO-a.

U nastavku, u okviru panela: „Ukrajina“, uvodno izlaganje imala je Orysia Lutsevych, istraživačica i menadžerka „Ruskog foruma“, i predstavnica Chatham House-a na programu Rusija i Euroazija, , na temu: „Očekivanja od novog rukovodstva Ukrajine“, a potom je razmotren Nacrt izvještaja Pododbora za demokratsko upravljanje: „Ukrajina: Pet godina nakon revolucije dostojanstva“, izvjestiteljke Jane Cordy iz Kanade, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju.

Delegati su se potom izjasnili o „Rezoluciji o ponovnom potvrđivanju posvećenosti utemeljnim načelima i vrijednostima NATO“, generalne izvjestiteljke Ulle Schmidt iz Njemačke.

U završnom dijelu sjednice delegatima Parlamentarne skupštine NATO su predstavljene buduće aktivnosti Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Pododbora za demokratsko upravljanje.

Tokom sastanka Političkog komitetauz predsjedavanje Lord Campbell-a od Pittenweem-a iz Ujedinjenog Kraljevstva, učesnicima se prezentacijom obratio  Državni sekretar za vanjske i zajedničke poslove Ujedinjenog Kraljevstva Rt Hon Dominica Raab, a razmotren je i Nacrt izvještaja Pododbora za transatlantske odnose na temu: “70 godina NATO-a: Zašto Alijansa ostaje neophodna”, izvjestioca Gerald E. Connolly iz Sjedinjenih Američkih Država.

Nastavak rada sjednice obilježila je preezntacija profesora Michaela Clarke-a, višeg saradnika, predstavnika Kraljevskog insituta za ujedinjene usluge (RUSI), o “Stanju transatlantskih odnosa”, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju učesnika, a razmotren je i Nacrt opšteg izvještaja “Bezbjednost i stabilnost u Africi - izazovi i mogućnosti za NATO”, generalnog izvjestioca Julio Miranda Calha-e iz Portugala.  Tokom rasprave o ovom izvještaju učesnici sastanka su konstatovali da su raniji opšti izvještaji Političkog komiteta po ovoj ili sličnim temama bili fokusirani upravo na bezbjednosne izazove sa kojima se Savez susreće na južnoj granici, te da s tim u vezi predmetni tekst pruža ocjenu povezanosti kontinuirane nestabilnosti regiona Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike – MENA regiona i bezbjednosnih izazova na jugu afričkog kontinenta. U izvještaju se uočava da je bezbjednosna situacija u MENA regionu i dalje nestabilna, te da bi doprinos NATO u smislu novog odnosa sa afričkim akterima, posebno Afričkom unijom (AU), trebalo dalje razvijati i afirmisati.

Tokom sjednice Političkog komiteta delegati Parlamentarne skupštine NATO-a su na temelju prezentacije dr. Sanam Vakil-a, višeg naučnog saradnika za program Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, predstavnika Chatham Hous-a, o: “Regionalnoj bezbjednosnoj dinamici u Zalivu” razvili diskusiju po temi, a predstavljene su i buduće aktivnosti Pododbora za NATO partnerstva i Pododbora za transatlantske odnose.

Potom je razmotren Nacrt izvještaja Pododbora za transatlantske odnose o: “Odnosu NATO-Rusija”, izvjestioca Mira Kovača iz Hrvatske, i razvijena diskusija učesnika sjednice, delegata Parlamentarne skupštine NATO-a, na temelju prezentacije Charles Parton-a, višeg saradnika sa “Royal United Services Institute (RUSI)”, o: “Ulozi Kine u svijetu i posljedicama za Savez”.

Delegati su potom razmotrili amandmane na nacrte rezolucija: “Podrška unaprijeđenoj bezbjednosti i stabilnosti u Africi” i “70 godina NATO-a”, generalnog izvjestioca Julio Miranda Calha iz Portugala.

U zaključnici sjednice, delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a, članovima Političkog komiteta predstavljene su buduće aktivnosti Pododbora za NATO partnerstva i Pododbora za transatlantske odnose.

Tokom sjednice Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine NATO-a, u okviru tačke dnevnog reda posvećenog proceduralnim pitanjima, razmotrene su kandidature za pozicije u Birou i organizaciona pitanja koja se odnose na plenarno zasijedanje, kao i Izvještaj o reviziji Poslovnika Skupštine. Potom su učesnici sastanka diskutovali o ažuriranom tekstu dokumenta pod nazivom: „Ratifikacija pristupanja Sjeverne Makedonije NATO-u“, te Zahtjevu Crnomorske ekonomske saradnje (PABSEC) za parlamentarni status posmatrača, a uslijedila su i pitanja koja tretiraju finansijsku 2020 .godinu. Završnicu sastanka Stalnog komiteta 65. godišnjeg zasijedanja obilježila je diskusija o prestojećim sjednicama i sastancima, saglasno planiranim aktivnostima Parlamentarne skupštine NATO-a.

Zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO-a biće nastavljeno sjutra.