srijeda, 03 jul 2019 12:21

Poziv za predaju radova: NATO u sedamdesetoj - Kako Savez može da nastavi da doprinosi miru i slobodi u budućnosti?

Nagrada za mir „Dr. Karl A. Lamers“

Fondacija za mir „Dr. Karl A. Lamers“ poziva studente da pošalju svoje sastave kako bi osvojili nagradu koja se dodjeljuje u saradnji sa PS NATO-a. Tema konkursa za 2019. godinu je sljedeća - NATO u sedamdesetoj - Kako Savez može da nastavi da doprinosi miru i slobodi u budućnosti?

Fondacija za mir „Dr. Karl A. Lamers“, osnovana u decembru 2018. godine, nastoji da podstakne mlade ljude da razmišljaju o velikom značaju mira i slobode. Za budućnost mira i slobode potrebna je snažna posvećenost i učešće mlađe generacije. Obije ove vrijednosti presudno su oblikovale život i rad doktora Karla A. Lamersa kao dugogodišnjeg političara. Aktivan je član Parlamentarne skupštine NATO-a (PS NATO-a) od 1998. godine, a bio je i njen predsjednik od 2010. do 2012. godine.

*****

Ko može da se prijavi:
Podstičemo studente da pošalju sastave na zadatu temu. Učesnici moraju imati između 20 i 30 godina i biti državljani neke od država članica NATO-a. Molimo Vas da imate u vidu da pravo učešća u ovom konkursu imaju samo studenti sa važećim studentskim identifikacionim dokumentom.

*****

Molimo Vas da svoj sastav (do 2000 riječi) pošaljete mejlom na peace@lamers- stiftung.de najkasnije do 30. jula 2019. godine. Sastav mora biti na engleskom jeziku. Svaki učesnik može poslati samo jedan sastav. Molimo Vas da navedete svoje ime i prezime, kontakt detalje i koliko imate godina.

*****

Žiri za odabir, koji se sastoji od bivših predsjednika, bivših generalnih sekretara i drugih bivših članova PS NATO-a, zajedno sa prof. dr Sebastijanom Harnišom (profesorom za međunarodne odnose i vanjsku politiku na Univerzitetu Hajdelberg), dr Karl-Hajncom Kampom (predsjednikom Savezne akademije za bezbjednosnu politiku Njemačke u Berlinu) i prof. počasnim dr Karlom A. Lamersom, izabraće tri pobjednička sastava.

*****

Pobjednički sastavi:
Tri dobitnika Nagrade za mir „Dr. Karl A. Lamers“ (1,000€ za prvo mjesto, 600€ za drugo mjesto i 400€ za treće mjesto) proglasiće predsjednica PS NATO-a Madlin Mun i prof. počasni dr Karl A. Lamers tokom godišnjeg zasijedanja PS NATO-a u Londonu.

 

pdfPoziv za predaju radova

pdfThirrje për dorëzimin e punimeve

pdfCall for Papers