subota, 13 april 2019 18:05

Seminar Parlamentarne skupštine NATO – drugi dan

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u sastavu Obrad Mišo Stanišić i Tarzan Milošević, učestvuje u radu zajedničkog skupa 99. Rouz-Rot seminara i Specijalne grupe za Mediteran i Bliski istok (GSM), koji se održava u Antaliji, u Turskoj, od 12. do 14. aprila 2019. godine.

Drugog dana zajedničkog skupa 99. Rose-Roth  seminara i Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok Parlamentarne skupštine NATO-a, tokom šeste sesije posvećene temi „Libija i Sahel“, kojom je moderirao Vitalino Canas, potpredsjednik PS NATO-a, učesnicima su se izlaganjima obratili Tarek Megerisi, saradnik za politiku na Programu za sjevernu Afriku i Bliski istok u Evropskom savjetu za vanjske poslove. On je predstavio  tekuće bezbjednosne izazove u Libiji i Sahelu, a potom je Leonardo A. Villalon, dekan Međunarodnog centra i profesor političkih nauka i afričkih studija na Univerzitetu na Floridi, govorio na temu: „Političke reforme, društvene promjene i otpornost države u Sahelu“.

Vrijeme opredjeljeno za diskusiju, u ovom dijelu skupa,  bilo je posvećeno aktuelnoj situaciji u tom području, kao i izazovima i prijetnjama bezbjednosnog karaktera sa kojima se suočavaju države, te modelima za njihovo prevazilaženje. Tokom diskusije, delegati Parlamentarne skupštine NATO-a, poseban osvrt su učinili na pitanja dostignutih političkih reformi i društvenih promjena, ali i onih očekivanih u budućnosti.

Uslijedio je dio seminara na temu „Promjene i kontinuitet u Zalivu", uz moderaciju Franklin Van Kappena, potpredsjednika Parlmentarne skupštine NATO, a izlaganjem je temu otvorio Emil Hokayem, viši naučni saradnik za bezbjednost na Bliskom istoku pri Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS) govoreći o reformama, otporu i građanskim sukobima u Zalivu. Takođe, učesnicima skupa obratili  su se i Adam Baron, gostujući saradnik na Programu za međunarodnu bezbjednost pri Evropskom savjetu za odnose sa strancima izlaganjem na temu „Rat u Jemenu - domaći uzroci i međunarodne intervencije“, i Volkan Bozkir, predsjednik Odbora za vanjske poslove Velike Narodne Skupštine Turske, na temu: „Situacija u Zalivu iz ugla Turske“.

U ovom dijelu skupa, vrijeme opredjeljeno za pitanja i odgovore, u najvećem dijelu je bilo usmjereno na pitanja domašaja reformi sektora bezbjednosti na Bliskom istoku i uspostavljanja demokratskih institucija s tim u vezi, važnosti efikasnog parlamentarnog nadzora nad sektorom bezbjednosti, te primjeni edukativnih programa namjenjenih njenim pripadnicima. U kontekstu aktuelne situacije na ovom području učesnici su diskutovali o pitanjima važnosti uspostavljanja vladavine prava i kontinuirane izgradnje stabilnog poretka u državama posmatranog područja.

Osmom sesijom zajedničkog sastanka 99. Rose Roth seminara i Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok posvećenoj temi „Bezbjednosna situacija u Iraku“, moderirao je Vitalino Canas, potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a, a izlaganje o obučavanju i savjetovanju i NATO-u u Iraku, otvorio je general-major Deni Fortin, komandir Misije NATO-a u Iraku (NMI). Uslijedila je prezentacija predstavnika Chatam House-a, saradnika za istraživanja na Programu za Bliski istok i sjevernu Afriku Renad Mansura, na temu „Ocjena borbe protiv terorizma u Iraku“.

Uslijedio je dio seminara opredjeljen za diskusiju o Rusiji i Kini na Bliskom Istoku, kojim je moderirao Franklin Van Kappen, potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a, a u okviru ove teme izlaganje su imali: Ana Borschevskaya, viša saradnica u Vašingtonskom institutu koja je predstavila „Strategiju Rusije na Bliskom istoku - ambicije velike sile i potragu za povoljnijim položajem na energetskom tržištu“, i Lanxin Xiang, direktor Centra studije za „Jedan pojas, jedan put“ pri kineskom Nacionalnom institutu Šangajske organizacije za saradnju (SCO), međunarodnu razmjenu i sudsku saradnju, profesor međunarodne istorije i politike na Institutu za postdiplomske studije u Ženevi, govoreći o Kineskim geopolitičkim težnjama, energetskim zahtjevima i strategiji za Bliski istok.

Učesnici skupa, ovom prilikom, posebnu pažnju su posvetili pitanju aktuelnih, političko-ekonomskih prilika u Rusiji i Kini, sa posebnim osvrtom na pitanje tržišta energije, kao i izazova bezbjednosnog karaktera sa kojima se u kontekstu aktuelnih dešavanja države ovog energetskog puta suočavaju. Učesnici sesije su, uvažavajući važnost iznijetih pitanja, konstatovali potrebu iznalaženja zajedničkih, pragmatičnih i najboljih rješenja za sve, posebno uvažavajući neophodnost obezbjeđenja visokog nivoa saradnje i dostizanja potrebnog nivoa bezbjednosti kao zajedničkog dobra.

Parlamentarna skupština NATO-a, u saradnji sa Velikom Narodnom Skupštinom Republike Turske, organizuje zajednički skup 99. Rose Roth seminara i Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok.

Seminar sjutra nastavlja rad.