petak, 12 april 2019 16:30

Seminar Parlamentarne skupštine NATO – prvi dan

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u sastavu Obrad Mišo Stanišić i Tarzan Milošević, učestvuje u radu zajedničkog skupa 99. Rouz-Rot seminara i Specijalne grupe za Mediteran i Bliski istok (GSM), koji se održava u Antaliji, u Turskoj, od 12. do 14. aprila 2019. godine.

Prvog dana Seminara, u okviru pozdravne sesije, pod moderacijom Osmana Askina Baka, šefa stalne Delegacije Velike Narodne Skupštine Republike Turske u PS NATO-u, učesnike skupa su uvodnim riječima pozdravili: Filip Folio, predsjedavajući Posebne grupe za Mediteran i Bliski Istok, potom Medlin Mun, predsjednica PS  NATO-a i Mustafa Sentop, predsjednik Velike Narodne Skupštine Republike Turske.

Uslijedila je prezentacija ministra vanjskih poslova Turske Mevluta Čavašoglua, koji je učesnicima skupa predstavio aktuelnu situaciju u predmetnoj oblasti i spoljno političke prioritete Republike Turske.

Prvom sesijom na temu „Situacija u Siriji“ moderirao je predsjedavajući Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok Filip Foliot. Tako]e, učesnicima skupa izlaganjem po temi obratili su se i pukovnik Rišter Outcen, viši savjetnik za pitanja angažmana u Siriji, predstavnik Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država koji je govorio o američkoj perspektivi sirijske krize, a potom i Gulnur Aubet, profesor na Univerzitetu za nacionalnu odbranu, viši savjetnik predsjednika Republike Turske.

Ovom prilikom su učesnici skupa, u najvećem dijelu, tretirali aktuelnu situaciju u Siriji, uz osvrt na trenutna dešavanja na globalnom planu i implikacije na ovo područje. Diskusija je bila posvećena pitanjima važnosti iznalaženja rješenja za situaciju na području zahvaćenom krizom i izgradnji stabilnih prilika u ovoj oblasti.

Nastavak rada zajedničkog skupa 99. Rouz-Rot seminara i Specijalne grupe za Mediteran i Bliski istok (GSM) obilježila je prezentacija Nacrta izvještaja Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok, izvjestioca Ahmeta Berata Konkjara iz Turske.

U okviru treće sesije, pod nazivom „Instrumenti NATO partnerstva - novi partneri i dijeljenje iskustva“, koju je vodio Osman Askin Bak, šef stalne Delegacije Turske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, učesnicima sjednice se prezentacijom obratio Nikola de Santis, predstavnik NATO-a, šef Odjeljenja za Bliski Istok i Sjevernu Afriku iz Odsjeka za politička pitanja i bezbjednosnu politiku, na temu „Odnosi NATO-a sa zemljama MENA regiona i šireg Bliskog istoka“.

Tokom dijaloga koji je uslijedio, učesnici sesije su diskutovali o političko-ekonomskim prilikama u regionu, migracionoj krizi i posljedicama promjene demografske slike, važnosti političkog dijaloga u rješavanju spornih pitanja bezbjednosnog karaktera na Bliskom istoku, značaju saradnje regiona sa državama članicama NATO-a i aktivnostima NATO-a u cilju zaštite civilnog stanovništva na ovom području i drugim značajnim pitanjima.

Uslijedila je diskusija delegata Paralmentarne skupštine NATO-a o „Centralnoj Aziji – Ulozima i izazovima“, uz moderaciju Ahmeta Berat Konkjara, izvjestioca Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok, kojom prilikom se skupu obratila Elen Tibult, docentkinja sa Univerziteta Nazarbaiev iz Astane, predstavnica Škole za društvene nauke i međunarodne odnose na temu „Promjena i stabilnost u Centralnoj Aziji: saradnja i suparništvo“. Uslijedilo je izlaganje ambasadora Riza Hakana Tekina, direktora za Bilateralne političke poslove za Južnu Aziju, predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske, koji je delegatima predstavio turski pogled na situaciju u Avganistanu i izglede za stabilnost, a uslijedilo je vrijeme opredjeljeno za diskusiju učesnika.

Nastavljeno je sa diskusijom o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na ovom području, zajedničkoj međunarodnoj strategiji za suprotstavljanje bezbjednosnim izazovima na Bliskom Istoku, borbi protiv ekstremizma: izazovima i strategijama, reformi bezbjednosnog sektora i pitanjima upravljanja, korupcije, bezbjednosti, migracijskih tokova i preko-mediteranske saradnje.

U okviru naredne sesije, pod moderacijom Osman Askin Baka, šefa stalne Delegacije Turske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, delegati su diskutovali o migracijama – Između humanitarnih i bezbjednosnih izazova, a temu je izlaganjem otvorio Jean-Louis De Brouver, predstavnik Evropske komisije, direktor za Evropu, Istočna susjedstva i Srednji istok, iz Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO), na temu: „Evropa, međunarodna zajednica i izbjeglička kriza“. Uslijedilo je izlaganje  Mehmeta Guluoglua, šefa Odsjeka za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama koji je govorio o izbjeglicama i politici azila u Turskoj, a potom Mehmeta Kasapoglua, ministra za mlade i sport Republike Turske koji je delegatima PS NATO-a predstavio temu „Obrazovanje, sport i društvena integracija - Pristup mlađoj populaciji među izbjeglicama iz  turskog iskustva“. Završnicu ove sesije, obilježila je tema „Sirijska izbjeglička kriza - odgovor OUN-a“, koju je predstavio Keli T. Klements, zamjenik Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, predstavnik UNHCR-a.

Zajednički seminar okupio je oko stotinu učesnika, i to parlamentaraca iz NATO zemalja članica, pridruženih i partnerskih država, visokih zvaničnika u najznačajnijem dijelu iz zemlje domaćina te predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta, kao i predstavnika javnog mnjenja.

Osnovni cilj ovog skupa je da obezbijedi forum i olakša dijalog na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država, kao i da učesnicima pruži aktuelne informacije iz predmetne oblasti.

Seminar sjutra nastavlja sa radom.