petak, 15 mart 2019 17:00

Parlamentarna skupština NATO – završni dan

Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj PS NATO-a Skoplju - Republici Sjevernoj Makedoniji

Drugog radnog dana posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj, u sjedištu Delegacije Evropske unije u Republici Sjevernoj Makedoniji, delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a su upriličeni kratki informativni sastanci na temu: „Pregled odnosa EU sa Sjevernom Makedonijom“. Ovom prilikom, pod moderacijom Ausrine Armonaite iz Litvanije, izvjestiteljke Potkomiteta za traniziciju i razvoj, učesnicima su se obratili: Nj.E. ambasador Samuel Zbogar, šef Delegacije EU u Republici Sjevernoj Makedoniji, izlaganjem na temu: „Politička situacija“, i  Frek Janmat, šef Operativnog odsjeka za ekonomska  pitanja, jačanje institucija i pretpristupno izvještavanje o ekonomskoj situaciji.

Nastavak posjete obilježio je susret delegata PS NATO-a u Sobranju Republike Sjeverne Makedonije, kojim je moderirao Ivans Klementjevs iz Letonije, predsjedavajući Komiteta za ekonomiju i bezbjednost, sa predsjednikom Talatom Džaferijem, tokom kojeg su predstavljeni najznačajniji rezultati rada najvišeg zakonodavnog doma u proteklom periodu, sa posebnim osvrtom na proces evroatlantskih integracija, i predstojećih aktivnosti u vezi sa tim.

U sjedištu Vlade Republike Sjeverne Makedonije uslijedio je sastanak, pod moderacijom Osman Askin Baka iz Turske, potpredsjednikom PS NATO-a, sa predsjednikom Zoranom Zaevim, koji je predstavio najznačajnije rezultate Vlade ostvarene u proteklom periodu, izazove sa kojima se susreću unutrašnja i vanjska politika Sjeverne Makedonije, modele za njihovo prevazilaženje kao i planove za predstojeći period. Poseban osvrt ovom prilikom učinjen je na pitanja evropske budućnosti Sjeverne Makedonije i važnosti sagledavanja ovog pitanja u regionalnom kontekstu.

U završnom dijelu posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Skoplju, Republici Sjevernoj Makedoniji, za predstavnike PS NATO-a organizovan je sastanak, pod moderacijom Ausrine Armonaite iz Litvanije, izvjestiteljke Potkomiteta za traniziciju i razvoj, sa Marijom Risteskom, predsjednicom Centra za istraživanje i kreiranje politika, koji je tretirao temu: „Politički, diplomatski i ekonomski izazovi sa kojima se suočava Sjeverna Makedonija“. 

U završnici posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj realizovan je susret delegata PS NATO-a, pod moderacijom Mateo Luiđi Bjankija iz Italije, sa potpredsjednikom Potkomiteta za tranziciju i razvoj, u Ministarstvu odbrane Republike Sjeverne Makedonije. Ovom prilikom, učesnicima sastanka obratila se ministarka  Radmila Šekerinska izlaganjem o vojnim pripremama Republike Sjeverne Makedonije za članstvo u NATO-u i regionalnim bezbjednosnim izazovima, koja je predstavila rezultate koje je zemlja domaćin ostvarila na planu evroatlantskih integracija u iznijetom kontekstu, izazove sa kojima se suočila u proteklom periodu. Poseban osvrt učinila na planove postavljene za predstojeći period. Značajan dio diskusije delegata PS NATO-a tokom sastanka po ovoj temi, bio je posvećen procesu evroatlanstkih integracija Republike Sjeverne Makedonije, te cjelovitog sagledavanja iznijetih pitanja u regionalnom kontekstu.

Učešće u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Skoplju, Republika Sjeverna Makedonija, uzelo je približno 30 učesnika, parlamenataraca iz NATO država članica, a realizovani su susreti sa visokim zvaničnicima Skupštine i Vlade Sjeverne Makedonije, državnih institucija, predstavnicima međunarodnih organizacija i dr.

Okončanjem ovog sastanka posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj je završila svoj rad.