četvrtak, 14 mart 2019 18:32

Parlamentarna skupština NATO - prvi dan

Početak posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Skoplju, obilježio je okrugli sto predstavnika država članica NATO-a i ambasadora, tokom kojeg je realizovana interaktivna diskusija delegata Parlamentarne skupštine NATO-a sa amabasadorima zemalja članica Sjevernoatlantske alijanse. Ovaj sastanak, pod moderacijom Ivans Klementjevsa iz Letonije, predsjedavajućeg Komiteta za ekonomiju i bezbjednost Parlamentarne skupštine NATO-a, organizovala je Ambasada Republike Slovenije u svojstvu kontakt ambasade za saradnju Sjeverne Makedonije sa Sjevernoatlantskom alijansom. Sastanku sa delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a, prisustvovali su Nj.E. Milan Jazbec, slovenački ambasador u Republici Sjevernoj Makedoniji, koji je govorio o odnosima Sjeverne Makedonije i NATO-a i procesu pristupanja nakon potpisivanja Protokola i prvih potvrđivanja ovog  dokumenta i  Nj.E. Tomas Norbert Gerberih, njemački ambasador na temu: “Domaća ekonomska situacija”. Ovom prilikom, učesnicima sastanka obratila se Nj.E. Danijela Barišić, hrvatska ambasadorka u zemlji domaćina skupa, izlaganjem o regionalnim temama, a potom Zoran Janković, šef NATO kancelarije za vezu u Skoplju, na temu “Uticaj članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u na odbranu”. 

Potom je u sjedištu Skupštine Republike Sjeverne Makedonije uslijedio sastanak delegata Parlamentarne skupštine NATO-a sa Ilijom Dimovskim, šefom i članovima Stalne delegacije u PS NATO-u, tokom kojeg je razvijena diskusija o aktuelnim temama iz oblasti rada najvišeg zakonodavnog doma zemlje domaćina, predstavljeni su najznačajniji rezultati, kao i aktivnosti planirane za predstojeći period. Sastankom je moderirala Ausrine Armonaite iz Litvanije, izvjestiteljka Potkomiteta za traniziciju i razvoj.

Uslijedio je sastanak u formatu okruglog stola sa članovima delegacije Sjeverne Makedonije u PS NATO-u, Odbora za vanjske poslove i Odbora za odbranu i bezbjednost, na temu: „Politička situacija u državi, odnosi u regionu, ekonomske reforme i odnosi sa NATO-om“, a u raspravi po iznijetoj temi su izlagali koordinatori poslaničkih klubova.

Popodnevni radni dio prvog dana posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj, obilježio je sastanak sa Nikolom Dimitrovim, ministrom vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije, pod moderacijom Osman Askin Baka iz Turske, potpredsjednikom Parlamentarne skupštine NATO-a, na temu: „Odnosi Sjeverne Makedonije sa Evropom, državama Zapadnog Balkana i Rusijom“, tokom kojeg je bilo riječi o aktuelnim vanjsko političkim pitanjima zemlje domaćina, rezultatima ostvarenim na planu evro i avroatlantskih integracija, regionalnoj saradnji i drugim bliskim temama.

U sjedištu Ministarstva ekonomije Republike Sjeverne Makedonije uslijedio je susret sa Krešnikom Bektešijem, ministrom, koji je učesnicima sastanka predstavio Program ekonomskih reformi, te ovom prilikom poseban osvrt učinio na pitanja izazova i mogućnosti sa kojima se zemlja domaćin suočava u iznijetom kontekstu. Tokom diskusije koja je uslijedila, pod moderacijom Matea Luiđi Bjankija iz Italije, potpredsjednikom Potkomiteta za tranziciju i razvoj, posebno interesovanje je iznijeto za pitanja ekonomskih prilika u zemlji domaćina, rezultata ostvarenih na ovom planu, pratećih izazova te iznalaženja modela za njihovo prevazilaženje, a dio rasprave je bio posvećen i pitanjima regionalnog razvoja, energetike i dr.

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO-a se nastavlja sutra.