srijeda, 12 decembar 2018 08:22

Osamnaesti godišnji Transatlantski forum - drugi dan

Skupštinu Crne Gore predstavlja zamjenik šefa stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić

Drugog dana 18. godišnjeg Transatlantskog foruma Parlamentarne skupštine NATO-a, u okviru sesije na temu: „Iran i transatlantski odnosi“ kojom je moderirao Joseph A. Day iz Kanade, raniji potpredsjednik NATO PA, učesnicima se obratio Mark Fitzpatrick, Izvršni direktor IISS-Americas, izlaganjem o odluci Sjedinjenih Američkih Država o napuštanju Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana (JCPOA) i ponovnom uvođenju sankcija Iranu i politici u Iranu i odnosima sa međunarodnom zajednicom.

Tokom rasprave na skupu diskusija učesnika je, uz osvrt na aktuelne političke prilike u Iranu, išla u pravcu vanjske politike ove države i odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodnom zajednicom. Posebna pažnja bila je posvećena i pitanju ekonomskih i drugih posljedica sankcija, bezbjednosnih izazova i drugim pitanjima koja tretiraju situaciju u Iranu.

Nastavkom skupa na temu: „Izazovi transatlantskih trgovinskih odnosa“ moderirala je Marie Kasperek, saradnica direktora za Globalno poslovanje i ekonomski program, predstavnica Atlantskog savjeta, a uslijedila su izlaganja: Caroline Vicini, zamjenice šefa Delegacije Evropske unije u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je govorila o trgovinskoj vezi SAD-EU iz evropske perspektive, a potom L.Daniel Mullaney, pomoćnik američkog trgovinskog predstavnika za Evropu i Bliski istok, na istu temu, ali iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. U završnom dijelu ove sesije učesnicima sastanka - delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a, obratio se Kirsten Hillman, zamjenik ambasadora Kanade u Sjedinjenim Američkim Državama, na temu: „Kanadska perspektiva o transatlantskoj trgovini i međunarodnom trgovinskom poretku“.

Tokom rasprave koja je uslijedila, učesnicima Foruma su, uz osvrt na dalekosežnost i širinu efekata trgovinskih odnosa te važnost iznijete teme, predstavljene aktuelne prilike u ovoj oblasti, zakonodavni okvir i trenutni izazovi sa kojima se suočavaju države učesnice transatlantskih trgovinskih odnosa u ovoj oblasti.

Uslijedio je dio skupa posvećen temi: „Izazovi na Bliskom Istoku“ kojom je moderirao Vitalino Canas iz Portugala, potpredsjednik PS NATO-a, a izlaganja su imali i Hanscom Smith, vršilac dužnosti direktora odjeljenja Državne kancelarije za odnose sa Kinom i Mongolijom, predstavnik američkog Stejt departmenta o ocjeni američko-kineskog diplomatskog i ekonomskog rivalstva. Takođe, dr Joel Wuthnow, istraživač i predstavnik Centra za proučavanje vojnih poslova Kine, INSS, Univerziteta za nacionalnu odbranu, govorio je na temu: “Kina i Sjedinjene Američke Države u oblasti Indopacifika: Konkurentne vizije i strategije“.

Nastavak rada skupa obilježila je razmjena mišljenja učesnika 18. godišnjeg Transatlantskog foruma PS NATO-a o temi: „Pristup Sjedinjenih Američkih Država sajber bezbjednosti“, kojim je moderirao dr Alexander Crowther, viši naučni istraživač za NATO i EU i sajber pitanja sa Instituta za nacionalne strateške studije. Ovom prilikom, učesnicima su se obratili: Joe Billingsley, direktor Strategic Engagnemt-a i predstavnik Koledža za informacije i sajber prostor (CIC), NDU, izlaganjem o globalnoj trci za internet nadmoć - pogled iz Vašingtona, Takođe, Tim Maurer, kodirektor Inicijative za sajber policiju i predstavnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir izlagao je na temu: „Pristupi Sjedinjenih Američkih Država sajber ratu i sajber odbrani“.

Na temelju uvodnih izlaganja, diskusija učesnika u ovom dijelu, išla je u pravcu aktuelnih izazova u oblasti sajber bezbjednosti u svijetu i važnosti pravovremenog prepoznavanja rastućih opasnosti, posebno imajući u vidu dalekosežnost i široku rasprostranjenost njihovih posljedica. Tokom diskusije koja je uslijedila, poseban osvrt je dat na pitanje spremnosti i sposobnosti pružanja odgovora na sajber prijetnje, te njihov uticaj na globalni bezbjednosni ambijent. 

Završna sesija drugog dana Transatlantskog foruma bila je posvećena posljedicama parlamentarnih izbora, pod moderacijom lorda Campbell Pittenweema iz Ujedinjenog Kraljevstva, ranijeg potpredsjednika PS NATO-a, a uloge uvodničara su ovom prilikom pripale Stuart Rothenbergu, višem uredniku biltena „Unutar izbora“, koji je govorio na temu: „Šta parlamentarni izbori 2018. godine govore o stanju američke politike“. Takođe, James Goldgeier, profesor na predmetu međunarodni odnosi, predstavnik Američkog univerziteta i gostujući saradnik u Vijeću za vanjske odnose izlagao je o parlamentarnim izborima i američkoj vanjskoj politici.

Učesnici Foruma su, u ovom dijelu skupa, razmijenili mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, parlamentarnim izborima, spoljnopolitičkim odnosima i drugim temama u vezi sa tim.

Osamnaesti godišnji Transatlantski forum PS NATO-a okuplja parlamentarce - članove stalnih delegacija država članica NATO-a, kao i pridruženih članica iz država Evropske unije Austrije, Finske i Švedske.

Forum se održava na godišnjem nivou u Vašingtonu, u saradnji sa Univerzitetom za nacionalnu odbranu i Atlantskim savjetom Sjedinjenih Američkih Država.

Ovom prilikom, Skupštinu Crne Gore predstavlja zamjenik šefa stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić.

Forum danas nastavlja sa radom.