ponedjeljak, 08 oktobar 2018 11:03

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala u aktivnostima Misije PS NATO u BiH

Nadgledanje parlamentarnih izbora, od 4. do 8. oktobra 2018. godine 

Članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu učestvovali su u aktivnostima Misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, u periodu od 4. do 8. oktobra 2018. godine.

Drugi dan rada započeo je panel diskusijom članova Misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima medija, u kojoj su se učesnicima obratile Amela Odobašić, šefica Službe za odnose sa javnošću Regulatorne agencije za komunikacije, i Borka Rudić, generalna sekretarka Udruženja „BH Novinari“, koje su predstavile nadležnosti i djelokrug rada službi koje predstavljaju, te najznačajnije aktivnosti preduzete tokom aktuelne predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini.

Nastavak rada obilježila su obraćanja i diskusije razvijene sa Glavnim urednicima Izbornog programa Benjaminom Butkovićem za Radio televiziju Bosne i Hercegovine (BHRT), i Darjanom Babićem za Federalnu televiziju, dok se ispred „Oslobođenja“ učesnicima Posmatračke misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini obratio novinar Adem Džaferović, uz pitanja i odgovore učesnika.

Rasprava učesnika u najznačajnijem dijelu, bila je usmjerena na pitanja medijske prezentacije političkih partija, govora tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, aktivnostima medijskih regulatora te prigovorima u vezi sa tim, radu Centralne izborne komisije, aktuelnom izbornom zakonu, pojavi lažnih vijesti i načinima za sprječavanje posljedica ovih negativnih pojava u društvu, kao i o drugim aktuelnim temama.

Uslijedila je panel diskusija sa predstavnicima nevladinog sektora, projekt menadžerima Emsadom Dizdarevićem za Transparency International, i Jasmilom Selimović ispred Centra za građanske inicijative, Jelenom Tanasković Mićanović, političkom koordinatorkom i pravnom savjetnicom u Koaliciji pod lupom, a rad Centra za istraživačko novinarstvo, ovom prilikom, učesnicima Misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini predstavila je izvršna direktorica Lejla Bičakčić.

Drugi dio sastanka Glavne Posmatračke Misije OEBS/ODIHR organizovan je sa Kakha Inaishvilijem, analitičarem za izborna pitanja, Anders Erikssonom, ekspertom za pitanja statistike, i Valeriu Mijom, savjetnikom za bezbjednost, tokom kojeg je pažnja učesnika, u najznačajnijem dijelu, bila usmjerena na pitanja koja tretiraju posmatračke obrasce, proceduru izbora i pitanja iz oblasti bezbjednosti tokom izbornog dana.

U kontekstu iznijetog, učesnicima Misije su date smjernice u cilju uspješne realizacije postavljenih zadataka tokom predstojećeg izbornog dana.

U nastavku, učesnicima Misije su se obratili i dugoročni posmatrači sa instrukcijama koje su tretirale pitanja nadgledanja i procedure izbora Jan Schunck, Ruth van Rijn, Dita Bičanovska i Mathieu Lemoine, a potom je organizovan sastanak predstavnika parlamentarnih skupština OEBS-a i NATO PA, u cilju sačinjavanja aranžmana na terenu tokom predstojećeg izbornog dana.

Tokom izbornog dana, 7. oktobra 2018. godine, članovi Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u okviru tima Misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini su saglasno datim zaduženjima i instrukcijama boravili na terenu u obilasku glasačkih jedinica.

Završni dan aktivnosti Misije za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, obilježio je sastanak učesnika ove aktivnosti, članova parlamentarnih skupština OEBS-a i NATO-a, tokom kojeg su razmijenjena iskustva iz izbornog dana i sprovedena diskusija u vezi sa tim.

Aktivnosti Misije Parlamentarne skupštine NATO-a za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini imale su za cilj obezbjeđenje prilike za puno informisanje učesnika o pitanju izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, razvijanje diskusije o aktuelnim pitanjima iz predmetne oblasti i neposredan uvid u tok parlamentarnih izbora.

Misija Parlamentarne skupštine NATO-a za nadgledanje parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini je završila svoj rad.