srijeda, 12 septembar 2018 17:50

Parlamentarna skupština NATO - prvi dan

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Bakuu

Azerbejdžan, 12 - 14. septembar 2018.godine

Članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić i Tarzan Milošević učestvuju u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO-a u Bakuu.

Početak posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Bakuu obilježio je Okrugli delegata Parlamentarne skupštine sa NATO-a ambasadorima, tokom kojeg su se učesnicima susreta obratili ambasadorka Francuske u Azerbejdžanu Aurelia Bouchez na temu „Spoljna i bezbjednosna politika“, i ambasadori Holandije Onno Kervers izlaganjem o „Domaćim i ekonomskim pitanjima“ i Mađarske, Viktor Szederkenyi, na temu „ Energetska bezbjednost i odnosi Azerbejdžan – NATO“. Sastanak je organizovala Ambasada Mađarske u Azerbejdžanu.

Učesnicima sastanka se, ovom prilikom, obratio šef Delegacije Obrad Mišo Stanišić, pozdravio prisutne, zahvalio ambasadoru Mađarske na organizaciji sastanka i iskazao zadovoljstvo na prisustvu Okruglom stolu i posjeti Komiteta Parlamentarne skupštine NATO Azerbejdžanu, zemlji koja razvija dobre bilateralne i multilateralne odnose sa zemljama Zapadnog Balkana, i poseban osvrt učinio na saradnju sa Crnom Gorom. Istakao je da se Azerbejdžan nalazi na veoma značajnoj geostrateškoj poziciji i održava dobre odnose sa Rusijom, sa jedne strane, Iranom i Turskom, sa druge strane, ali i zemljama Zapadne Evrope. Poslanik Stanišić, tokom izlaganja, ukazao je da Azerbejdžan predstavlja bogatu zemlju sa otvorenim pitanjem konflikta sa Jermenijom u vezi Naghorno Karabaha. U zaključnici izlaganja je istakao da kada bi navedeni problem bio prevaziđen i ovo otvoreno pitanje riješeno, Azerbejdžan predstavljao primjer države koja ima dobre odnose sa zemljama Zapada i Istoka, i pred kojom su dobra ekonomska i politička budućnost i perspektiva.

Nastavak posjete realizovan je kroz posjetu Centru za strateške studije pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Azerbejdžan, tokom koje su učesnici upoznati sa geopolitički značajnim projektom izgradnje Koridora južnog gasovoda, kojeg je Evropska unija uvrstila među četiri najznačajnija u svijetu, kao i drugim sličnim projektima koji će, kako je istaknuto, osigurati bezbjednost i konkurentnu cijenu gasa na tržištu.

Uslijedila je posjeta BP Terminalu Sangachal, Kaspijskom energetskom centru i obilazak terena za rad Terminala, u organizaciji Bakhtiyar Aslanbaylija, potpredsjednika za komunikacije, spoljne poslove, strategiju i region, za Azerbejdžan, Gruziju i Tursku, BP. Tokom obilaska učesnicma su predstavljene sljedeće teme: „BP-ova procjena energetskog potencijala u regionu Kaspijskog mora, „Kretanje energije od Kaspijskog mora do globalnih tržišta: procjena naftnih polja Azeri – Chirag - Gunashli (ACG), gasnog polja „Shah Deniz“, naftovoda Baku-Tbilisi-Cejhan (BTC) i Južnokavkaskog gasovoda (SCP), kao i „Uloga Terminala Sangachal, najveće imovine BR-a na svjetskom nivou. Ovom prilikom delegati Parlamentarne skupštine NATO, posebno istakli interesovanje za pitanja iz domena energetike i energetske bezbjednosti s tim u vezi, a istaknut je i značaj Koridora južnog gasovoda.

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO se nastavlja sjutra.