ponedjeljak, 04 jun 2018 22:10

Prvi dan Međuparlamentarnog sastanka PS NATO i Evropskog parlamenta

„Zajednička borba protiv novih prijetnji – Novo doba saradnje između EU i NATO“

Prvi dan Međuparlamentarnog sastanka započeo je uvodnim izlaganjima kopredsjedavajućih Eve Kaili, predsjednice Delegacije Evropskog parlamenta u Parlamentarnoj skupštini NATO, i Paola Alli-ja, predsjednika Parlamentarne skupštine NATO-a.

U kontekstu saradnje između EU i NATO, ovom prilikom, konstatovano je da su 8. jula 2016. godine, predsjednici Evropskog savjeta i Komisije Evropske unije sa generalnim sekretarom Organizacije Sjevernoatlantskog pakta potpisali Zajedničku deklaraciju u Varšavi, koja je imala za cilj da obezbijedi novi impuls i supstancu strateškog partnerstva na relaciji  Evropska unija i NATO, te potrebu jačanja saradnje u sljedećim oblastima: suzbijanju hibridnih prijetnji; operativnoj saradnji, uključujući sferu mora i migracija; cyber bezbjednosti i odbrane; odbrambene sposobnosti; industrije odbrane i istraživanja; vježbi; podrške partnerima u Istočnom i Južnom dijelu Evrope u cilju unapređenja njihovih kapaciteta. Takođe, konstatovano je da su u cilju konsolidacije napretka i obezbjeđivanja daljeg progresa u navedenim oblastima, 5. decembra 2017. godine, dva Savjeta usvojila niz novih predloga koji obuhvataju ukupno 32 akcije za sprovođenje Zajedničke deklaracije. One između ostalog prepoznaju i nove teme: kontraterorizam, vojna mobilnost i žene, mir i bezbjednost.

U kontekstu rasprave o novoj eri saradnje na relaciji NATO i Evropska unija, učesnici Međuparlamentarnog sastanka su istakli važnost da dvije organizacije, u smislu direktnog praćenja Zajedničke deklaracije, otvaraju aktivnosti jedna prema drugoj u cilju sticanja višeg nivoa znanja i međusobnog razumijevanja. Konstatovano je i da ova saradnja počiva na utvrđenim normama, kao i da predstavlja dnevnu praksu, što obezbjeđuje sigurnu osnovu za dalje unapređenje odnosa te snaženje saradnje u budućnosti.

Učesnicima skupa se potom obratio Joan Mircea Pascu, potpredsjednik Evropskog parlamenta, a delegati su posebnu pažnju posvetili pitanjima savremenih bezbjednosnih izazova, posebno čineći osvrt na značaj zajedničkog djelovanja i punu uključenost svih činilaca sistema u pravcu obezbjeđenja mira i sigurnosti za sve građane.

Tokom sesije kojom je predsjedavala Eva Kaili, učesnici sastanka su na temelju izlaganja Pedra Serrano-a, zamjenika generalnog sekretara za Zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku i Sektora za odgovor na krizne situacije u Evropskoj službi za vanjske poslove i Rous Gottemoeller, zamjenice generalnog sekretara NATO-a, razmijenili mišljenja o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji i konstatovali da saradnja na relaciji Evropska unija i NATO počiva na temeljnim principima otvorenosti, transparentnosti, uključenosti, reciprociteta i uz puno poštovanje autonomije obje organizacije, EU i NATO, u procesu donošenja odluka i utvrđenih internih procedura. Istaknuto je i da je pogoršan bezbjednosni ambijent u istočnom i južnom dijelu Evrope, posebno imajući u vidu izazvane, hibridne pojave, dao dodatni impuls za jačanje saradnje, kao i potreba za njenim kontinuiranim unapređenjem.

U nastavku rada, tokom sesije kojom je predsjedavao  Paolo Alli, predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a, delegati su imali priliku diskutovati sa general-pukovnikom Janom Broeks-om, generalnim direktorom Međunarodnog vojnog štaba NATO-a. Učesnici su iskazali interesovanje za aktuelne bezbjednosne izazove u svijetu i aktivnosti koje NATO preduzima u vezi sa tim. Naročit osvrt dat je i na pitanja terorističkih izazova u svijetu kao i na oblike suprotstavljanja ovim pojavama, a posebno imajući u vidu nivo društvene opasnosti i posljedice koju one sa sobom nose.

Uslijedilo je završno izlaganje prvog radnog dana Philipa Flurija, pomoćnika direktora i šefa Odjeljenja za Istočnu Evropu, Južni Kavkaz i Srednju Aziju u Centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve. U kontekstu odnosa EU i NATO, tokom diskusije je konstatovano da je sveukupno, saradnja između ove dvije organizacije pragmatično nastavljena od sredine 2012. godine i da su strukture koje omogućavaju njihove interakciju unaprijeđene. U vezi sa tim, istaknuta je važnost jačanja ovih relacija, posebno imajući u vidu aktuelne bezbjednosne izazove u svijetu, i značaj odlučnog i pravovremenog djelovanja u pravcu obezbjeđenja sigurnosti za sve građane.

Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu Međuparlamentarnog sastanka sa Evropskim parlamentom - Delegacijom za odnose sa Parlamentarnom skupštinom NATO-a, na temu: “Zajednička borba protiv novih prijetnji - nova era saradnje između Evropske unije i NATO“, koji se realizuje u saradnji sa Centrom za Demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve, od 4. do 5.juna 2018. godine u Briselu.

Ovaj sastanak učesnicima obezbjeđuje priliku za diskusiju o ulogama NATO-a i Evropske unije u bezbjednosnom sistemu, sa posebnim osvrtom na pitanja jačanja ove saradnje te potencijalnih načina za njeno unapređenje.

Učesnici Međuparlamentarnog sastanka sjutra nastavljaju sa radom.