petak, 16 februar 2018 14:00

Zajednički sastanak tri odbora PS NATO-a

Brisel - Kraljevina Belgija, 19 - 21. februar 2018. godine

Član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovaće u radu Zajedničkog sastanka Odbora za odbranu i bezbjednost, Odbora za ekonomiju i bezbjednost, Političkog odbora i funkcionera Odbora za civilnu dimenziju bezbjednosti i Odbora za nauku i tehnologiju Parlamentarne skupštine NATO-a, od 19. do 21. februara 2018. godine u Briselu, Kraljevini Belgiji.

Zajednički sastanak odbora Parlamentarne skupštine NATO-a rezervisan je za delegacije država članica Sjevernoatlantskog saveza i predstavlja priliku za učesnike da u kontekstu stručne podrške i razmjene znanja, razviju dijalog sa predavačima iz NATO-a i drugih organizacija sa sjedištem u Belgiji, po aktuelnim temama iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Za ovu priliku planirani su  sastanci delegata u sjedištu NATO-a, kao i susreti Radne grupe za obrazovanje i komunikaciju o NATO-u, čiji rad ima za cilj da obezbijedi širu sliku o modelima koji se primjenjuju u obrazovnim sistemima država članica NATO-a, u kontekstu edukacije, o pitanjima bezbjednosti i NATO-a, kao i uvid u dobre primjere i identifikaciju potencijalnih nedostatnosti, u cilju njihovog otklanjanja.