četvrtak, 08 februar 2018 21:10

Drugi dan Zajedničkog sastanka NATO PA i OECD

Pariz, 7 - 9. februar 2018. godine

Drugog dana Zajedničkog sastanka realizovan je susret Globalne parlamentarne mreže OECD-a kojim je predsjedavao Anthony Gooch, direktor Direkcije OECD-a za odnose s javnošću i komunikacije. On je u uvodnoj riječi pozdravio prisutne, zahvalio se na dobrom odzivu za učešće i istakao važnost i sveobuhvatnost razmjene znanja, posebno imajući u vidu aktuelnost tema i mogućnost proširenja diskusije po pitanjima od posebnog interesovanja za učesnike.

Uslijedio je panel posvećen temi: „Multilateralizam - Prevazilaženje podjela“ kojim je moderirao generalni sekretar OECD-a Angel Gurria, a potom se učesnicima sastanka obratio predstavnik OECD-a, direktor za obrazovanje i vještine i specijalni savjetnik generalnog sekretara za politiku obrazovanja Andreas Schleicher izlaganjem na temu: „Učenjem ka istini – Uloga politike obrazovanja u povjerenju javnosti“. Ovom prilikom učesnici su razmjenili mišljenja o kvalitetu informacija koje su korisnicima uobičajeno dostupne, njihovoj istinitosti i pouzdanosti, posebno imajući u vidu savremene životne tokove, njegovu brzinu i mogućnost gubljenja vrijednosti sadržaja kao posljedicu. U kontekstu rasprave po temi, učesnicima sastanka, ovom prilikom, je predstavljeno "Istraživanje OECD-a" o vještinama odraslih (PIAAC) koje pokazuje da obrazovni proces pojačava saznajne i analitičke kapacitete neophodne za razvoj, očuvanje i po potrebi obnovu povjerenja, kako među poznatim, tako i među anonimnim stranama procesa komunikacije. S iznijetim u vezi je konstatovano da razvitku komunikacijskog odnosa, kontinuirane i snažne izgradnje povjerenja u procesu razmjene informacija značajno doprinose obrazovanje i povjerenje kroz proces izgradnje literacije i realizacije aktivnosti poput čitanja i pisanja po određenim temama.

U nastavku rada Zajedničkog sastanka uslijedio je panel posvećen temi: „Kako G20 radi ka inkluzivnijoj svjetskoj ekonomiji“ kojim je moderirala šefica službe OECD-a, organizatorka za G20 i specijalna savjetnica generalnog sekretara Gabriela Ramos, tokom kojeg su učesnicima prezentovani  ažurirani podaci o stanju međunarodne saradnje po iznijetoj temi.

Potom su se učesnicima skupa izlaganjem na temu: „Ulaganje u klimu, ulaganje u rast - Svjetska energetska perspektiva“ predstavili vršilac dužnosti Direktora za životnu sredinu iz OECD-a Anthony Cox, i predstavnik Međunarodne agencije za energetiku, viši analitičar za energetiku Timur Guel. Oni su se imajući u vidu važnost iznijetih pitanja na globalnom nivou, posebno osvrnuli  na pitanja mogućnosti, poboljšanja i načina ispunjenja klimatskih ciljeva, pristupa energiji i kvaliteta vazduha.

U kontekstu sprovedene diskusije, učesnici sastanka su konstatovali uočenu potrebu ponovnog snaženja ekonomskog ambijenta na globalnom planu, poboljšanje uslova života i hitno rješavanje klimatskih promjena, te da OECD-ov rad na temi "Ulaganje u klimu i rast" pokazuje da će integracijske mjere za rješavanje klimatskih promjena, u okviru ekonomske politike, imati pozitivan uticaj na rast u ovoj oblasti - kako na srednji tako i dugi rok. Konstatovano je i da paket mjera namijenjen očuvanju i unaprjeđenju klimatskog ambijenta, može dugoročno povećati proizvodnju do 2,8% uz procjenu da bi rast mogao dostići i nivo od 5% ukoliko bi klimatske promjene i štete nastalih u vezi sa tim bile izbjegnute.

Učesnicima sastanka Studiju slučaja o „Izgradnji otpornijeg pariškog gradskog područja na opasnosti od poplava“ ispred OECD-a Direktorata za javno upravljanje, predstavili su analitičar politike i upravljanja rizicima Charles Baubion, i savjetnica Stephane Jacobzone. Oni su istakli važnost pitanja obezbjeđenja spremnosti velikih gradova za adekvatan odgovor na klimatske izazove. U vezi sa tim, delegatima su predstavljene procjene OECD-a iz 2014. godine, ekonomskih uticaja velikih poplava u Parizu i preporuke za poboljšanje nivoa spremnosti, kao i nedavno objavljeni naknadni izveštaj o napretku postignutom u njihovom sprovođenju. Tokom diskusije koja je uslijedila je bilo riječi o važnosti blagovremenog ulaganja u prevenciju rizika, opcijama za prevazilaženje izazova upravljanja i potrebi za investiranjem u sigurnu budućnost, posebno imajući u vidu nivo društvene opasnosti koje rizici od velikih poplava sa sobom nose.

Naredna sesija Zajedničkog sastanka NATO PA i OECD, kojom je moderirao direktor Direkcije za trgovinu i poljoprivredu OECD-a Ken Ash, bila je posvećena „Ulozi trgovine u inkluzivnom rastu“, a učesnicima sastanka je predstavljena i Analiza OECD-a, koja podržava integrisani pristup kreiranju politike u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na pitanja vrijednosti trgovine danas i njenom doprinosu rastu inkluzivnosti.

Završna sesija drugog radnog dana Zajedničkog sastanka Komiteta za ekonomiju i bezbjednost Parlamentarne skupštine NATO i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) bila je posvećena temi: „Bavljenje politikom na nove načine: Zajedničko stvaranje u politici“ tokom koje su se učesnicima obratili članovi Parlamenta Republike Francuske Pacome Rupin i Amelie de Montchalin. Tokom diskusije koja je uslijedila je konstatovano da je posljednjih godina era digitalizacije pružajući veliki obim informacija bitno uticala na sliku u mnogim oblastima savremenog življenja te time promijenila način oblikovanja i izvođenja političkih kampanja, istovremeno pojačavajući javni nadzor. Učesnici sastanka su zajednički zaključili da savremeni načini komunikacije bitno utiču na podizanje nivoa uključenosti svih činilaca društvene zajednice u kreiranje politike, prevazilaženje razlika među njima i postizanje zajedničkih ciljeva u vezi sa tim.

U radu Zajedničkog sastanka Komiteta za ekonomiju i bezbjednost u Parlamentarnoj skupštini NATO i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) učestvuju članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu.

Ovaj godišnji sastanak se realizuje u okviru Parlamentarnih dana Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Delegatima Parlamentarne skupštine NATO obezbjeđuje razmjenu informacija sa ekspertima OECD-a i razvijanje diskusija na teme od značaja za dalji rad, kao i bilateralne susrete, saglasno interesovanjima parlamentaraca.

Zajednički godišnji sastanak NATO PA i OECD sjutra nastavlja rad.