Print this page
srijeda, 13 decembar 2017 11:47

Završen 17. godišnji Transatlantski forum PS NATO

Skupštinu Crne Gore predstavljao je zamjenik šefa Stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić

Trećeg dana 17. godišnjeg Transatlantskog foruma Paralmentarne skupštine NATO tokom Kongresnog panela, pod moderacijom Michael R.Turner-a iz Sjedinjenih Američkih Država, bivšeg predsjednika Parlamentarne skupštine NATO, razvijena je diskusija na temelju uvodnih riječi članova Delegacije Sjedinjenih Američkih Država: Rob Bishop-a, Gerald Connolly-a, Paul Cook-a, Susan Davis-a, Bill Johnson-a; Linde Sanchez i Joe Wilson-a.

Potom je dio skupa, uz moderaciju dr Alex Crowther-a, višeg istraživača na Univerzitetu za nacionalnu odbranu, bio posvećen temi „Pogled SAD na NATO ključne izazove:  Dijeljenje tereta, Borbu protiv terorizma, Odvraćanje i Razuvjeravanje“ uz izlaganje A. Wess Mitchell-a, pomoćnika državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove.

Završnom sesijom skupa posvećenoj: „Odbrambenim prioritetima SAD“ moderirao je Paolo Alli, predsjednik Parlamentarne skupštine NATO, a izlaganje po temi za ovu priliku je imala Katie Wheelbarger, glavna zamjenica pomoćnika sekretara odbrane za međunarodne bezbjednosne poslove koja je sa učesnicima Foruma, delegatima Parlamentarne skupštine NATO, razmijenila mišljenje u kontekstu iznijete teme.

Ovaj skup, u najznačajnijem, je imao za cilj da obezbijedi priliku za transatlantski dijalog o širokom spektru ključnih pitanja koja oblikuju transatlantsko partnerstvo, sa posebnim akcentom na informisanje učesnika i razvijanje dijaloga o aktuelnim temama, i to: Transatlantskoj agendi i Samitu u Briselu: Perspektivi Washington-a; Izazovima na Bliskom istoku; Odbrani SAD i Strategiji odvraćanja; Redefinisanju odnosa na relaciji SAD - Kina; Rusiji: Vanjskoj politici i domaćim izazovima za Alijansu; Trgovačkoj agendi administracije Sjedinjenih Američkih Država; Agendi administracije Sjedinjenih Američkih Država za oblast životne sredine i globalnog upravljanja; Američkoj politici: Lekcijama iz 2017. i planu za 2018; Pogledu SAD na NATO ključne izazove: Dijeljenje tereta, Borbu protiv terorizma, Odvraćanje i Razuvjeravanje“.

17. godišnji Transatlantski forum Parlamentarne skupštine NATO, realizovan je u saradnji Parlamentarne skupštine NATO, Atlantskog savjeta Sjedinjenih Država i Instituta za strateške studije Nacionalnog univerziteta odbrane, u periodu 11-13.decembra 2017. godine, u Washington-u, Fort McNair, okrug Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Parlamentarni Transatlanstki forum se održava na godišnjem novou u Vašingtonu, D.C. u saradnji sa Univerzitetom za nacionalnu odbranu i Atlantskim savjetom Sjedinjenih Američkih Država.

Skup se realizuje sa ciljem identifikovanja precizne prirode različitosti u transatlantskom razmišljanju i iznalaženju načina za njihovo prevazilaženje, a uključuje razgovore delegata sa višim američkim zvaničnicima i akademskim stručnjacima.

17. godišnji Transatlantski forum Parlamentarne skupštine NATO danas završava rad.

Galerija fotografija