Šef delegacije - Prof. dr Miodrag Vuković,

Sekretar delegacije - mr Jasmin Bojadžić.