Šef stalne delegacije Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković učestvuje na zasijedanju

Šef stalne delegacije Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković učestvovao na zasijedanju Parlamentarne skupštine „CEI“

Šef stalne delegacije Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković učestvuje na zasijedanju

Strana 1 od 2