Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red: 

 

1. Premijerski sat i poslanička pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.10.2017. 11:00h
Kraj događaja 26.10.2017. 16:00h