Šesta sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Mjesto: Plavi salon


Dnevni red
- Usvajanje zapisnika sa Četvrte i Pete sjednice Komisije -

1. Upoznavanje sa Odlukom o Planu privatizacije za 2020. godinu Vlade Crne Gore;
2. Predlog plana rada Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije za 2020. godinu; i
3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.06.2020. 12:00h
Kraj događaja 26.06.2020. 14:00h