Šesta sjednica Administrativnog odbora (prenos uživo)

Mjesto: Plava sala


Live streaming

Dnevni red

  1. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije; 
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 20.01.2021. 11:00h
Kraj događaja 20.01.2021. 13:00h