Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasljedanja u 2020. godini

Mjesto: Plenarna sala


Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

Event Properties

Početak događaja 22.07.2020. 12:00h
Kraj događaja 22.07.2020. 15:00h