Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini

Event Properties

Početak događaja 04.03.2020. 12:00h
Kraj događaja 04.03.2020. 16:00h