Predsjednik Skupštine sa predstavnicima NVO "Naša inicijativa"

Mjesto: Skupština Crne Gore


Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić primiće predstavnike NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“.

Event Properties

Početak događaja 03.11.2020. 11:00h
Kraj događaja 03.11.2020. 12:00h