Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju

Onlajn sastanak


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Jovan Jole Vučurović sastaće se sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD): Emilom Atanasovskim, direktorom Vestminsterske fondacije za demokratiju za Zapadni Balkan i Ivanom Radojevićem, regionalnim programskim menadžerom.

Sastanak se organizuje u okviru trogodišnjeg projekta Vestminsterske fondacije za demokratiju pod nazivom „Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu” podržanog od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, koji obuhvata saradnju sa osam parlamenata iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Projekat u koji su uključeni Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore realizuje se od aprila 2019. do novembra 2021.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak aktivnosti započetih u prethodnom sazivu Odbora za ljudska prava i slobode kada su u sklopu projekta Vestminsterske fondacije za demokratiju održani sastanci predstavnika WFD sa tadašnjim predsjednikom Odbora dr Halilom Dukovićem, Regionalna konferencija parlamentarnih radnih tijela nadležnih za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu, održana na Cetinju u oktobru 2019. godine, Sertifikovani kurs o post-zakonodavnom nadzoru u Beogradu u novembru 2019. godine, kao i pet sastanaka Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN).

Sastanak se organizuje radi upoznavanja predsjednika Odbora Jovana Jola Vučurovića sa projektom Vestminsterske fondacije za demokratiju čiji glavni fokus je:

  • osnivanje parlamentarne mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana;
  • nadzor i revizija implementacije zakona koji se tiču ljudskih prava i rodne ravnopravnosti;
  • ustanovljavanje prakse post-zakonodavnog nadzora u parlamentima Zapadnog Balkana i jačanje parlamentarnog nadzora nad zakonodavstvom koje se tiče ljudskih prava.

Takođe, planirano je da predstavnici WFD informišu poslanika Vučurovića o ključnim aktivnostima planiranim do aprila 2021. godine, među kojima su:

  • prezentacija pojedinačnih izvještaja o post-zakonodavnom nadzoru iniciranih od strane parlamenata;
  • organizovanje aktivnosti koje se odnose na izgradnju kapaciteta za sprovođenje nadzora u parlamentima uključenim u projekat;
  • obezbjeđivanje podrške parlamentima za sprovođenje nadzornih aktivnosti o zakonodavstvu koje se tiče ljudskih prava i rodne ravnopravnosti;
  • razvoj alata o post-zakonodavnom nadzoru i dalja obuka poslanika i parlamentarnog osoblja o post-zakonodavnom nadzoru na Zapadnom Balkanu.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

 

Event Properties

Početak događaja 20.01.2021. 9:00h
Kraj događaja 20.01.2021. 10:30h