ODGOĐENA - Posjeta delegacije Odbora za ljudska prava i slobode instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Na predlog predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića, a u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, posjeta Odbora za ljudska prava i slobode instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, zakazana za 9. jul 2020. godine, odlaže se do stvaranja povoljnih epidemioloških uslova za njenu realizaciju.

Event Properties

Početak događaja 09.07.2020. 11:00h
Kraj događaja 09.07.2020. 13:00h