Peta sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet (prenos uživo)

Mjesto: Crveni salon


 Live streaming

DNEVNI RED:

 

  1. Predlog Odluke o otvaranju Parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o postupanjima koja se odnose na rad državnih organa u vezi sa zaduženjem Crne Gore po osnovu emitovanja obveznica u iznosu od 750 miliona eura, koji je podnijela grupa od 34 poslanika i
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 26.02.2021. 10:00h
Kraj događaja 26.02.2021. 12:00h