Peta sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Crveni salon


 

 

Dnevni red: 

-Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Odbora-

1.Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije;

2.Informisanje članova Odbora o preduzetim aktivnostima Agencije za sprječavanje korupcije u toku izbornih kampanja u Skupštini Prijestonice Cetinje, skupštinama opština Mojkovac i Petnjica i Skupštini gradske opštine Tuzi

3.Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.10.2017. 9:30h
Kraj događaja 16.10.2017. 10:30h