Održiva urbana mobilnost - predstavljanje Vodiča za poslanike i slovenačka iskustva u sprovođenju politika

Mjesto: Plava sala Skupštine Crne Gore


U Skupštini Crne Gore održaće se informativno predavanje na temu održive urbane mobilnosti, prilikom čega će biti predstavljen i Vodič za poslanike o održivoj urbanoj mobilnosti.  

Ovom prilikom, ekspert GIZ-a iz Slovenije, dr Aljaž Plevnik, kazaće nešto više o iskustvima u svojoj zemlji, koja se odnose na podršku nacionalnog nivoa sprovođenja planova održive urbane mobilnosti.

Vodič za poslanike na ovu temu, predstavlja kratak uvod u načela održive urbane mobilnosti, kroz prizmu izrade Plana održive urbane mobilnosti i namijenjen je poslanicima u Skupštini Crne Gore kako bi se oni bliže upoznali sa modelom održivog planiranja saobraćaja u gradskim područjima.

Predavanje je organizovano u saradnju sa Odborom za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, uz podršku GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbG - Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i njegovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE) i zajedno sa Školom političkih studija.

Event Properties

Početak događaja 24.02.2020. 14:30h
Kraj događaja 24.02.2020. 15:30h