Nastavak Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini - sedmi dan

Event Properties

Početak događaja 06.05.2020. 11:30h
Kraj događaja 06.05.2020. 15:00h