Nastavak Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini - deveti dan

Event Properties

Početak događaja 12.05.2020. 11:00h
Kraj događaja 12.05.2020. 15:00h