Nastavak Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini - deseti dan

Mjesto: Plenarna sala


Dnevni red

1. Informacija o do sada preuzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID 19;
2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja;
3. Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi;
4. Predlog zakona o urgentnim mjerama podrške građanima Crne Gore zbog epidemije zarazne bolesti COVID 19 (lex specialis);
5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti;
6. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

8. Predlog zakona o privrednim društvima;

9. Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori;

10. Izbori i imenovanja.

 

Event Properties

Početak događaja 13.05.2020. 11:00h
Kraj događaja 13.05.2020. 15:00h