Jedanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 18.07.2018. 11:00h
Kraj događaja 18.07.2018. 16:00h