Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Prečišćeni dnevni red

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
 6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom;
 9. Predlog zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima;
 12. Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru;
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
 15. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore;
 16. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog sektora Crne Gore;
 17. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore;
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2018. godinu;
 19. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu;
 20. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu;
 21. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godini;
 22. Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu;
 23. Izbori i imenovanja.

Dnevni red

 1. Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku;
 3. Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima;
 5. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom;
 6. Predlog Zakona o računovodstvu u javnom sektoru;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja;
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 13. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno - istorijskog područja Kotor;
 14. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore;
 15. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore;
 16. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore;
 17. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.
 18. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2018. godinu;
 19. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu;
 20. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godinu;
 21. Izvjestaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu;
 22. Interpelacija o radu Vlade za pretresanje pitanja o radu Zorana Pažina potpresjednika Vlade za politički sistem i pravosuđe i ministra pravde u Vladi Crne Gore;
 23. Izbori i imenovanja.

 

YouTube

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 21.10.2019. 11:00h
Kraj događaja 21.10.2019. 16:00h