Druga sjednica Administrativnog odbora

Mjesto: Plava sala


Live streaming

Dnevni red:


1. Upućivanje Ponovnog javnog poziva univerzitetima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije;
2. Pokretanje postupka imenovanja devet članova/ica Državne izborne komisije;
3. Pokretanje postupka utvrđivanja predloga kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti;
4. Utvrđivanje Predloga odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
5. Inicijativa klubova poslanika „Demokratski front – NSD, DNP, UCG, RP“, „Demokrate – Demos – Mir je naša nacija“, „Demokratski front – PZP“, Socijalistička narodna partija Crne Gore i „Crno na bijelo“, Akt broj 00-63-14/20-213/1 od 11. novembra 2020. godine; i
6. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 17.11.2020. 11:00h
Kraj događaja 17.11.2020. 13:00h