Deveta sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija:  Crveni salon


DNEVNI RED

 

  1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

     - Ministarstvo prosvjete,

     - Ministarstvo nauke,

     - Ministarstvo kulture,

     - Ministarstvo sporta; i

  1. Tekuća pitanja. 
  • Usvajanje zapisnika sa Treće, Četvrte, Pete i Šeste sjednice Odbora.

 

Event Properties

Početak događaja 08.12.2017. 10:00h
Kraj događaja 08.12.2017. 12:00h