ODGOĐENA - Deveta sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Informacija o programima podrške Evropske Unije Crnoj Gori za 2015. godinu;
2. Informacija o programima podrške Evropske Unije Crnoj Gori za 2016. godinu.

Event Properties

Početak događaja 21.07.2017. 13:00h
Kraj događaja 21.07.2017. 14:00h