ODGOĐENA - Deseta sjednicu Odbora za evropske integracije

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Trinaesti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period  januar – mart  2017. godine;
2. Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018;
3. Razno.

Event Properties

Početak događaja 21.07.2017. 14:00h
Kraj događaja 21.07.2017. 15:00h